Arhiivi üldpäring

Soovitame võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel .

 

Teabe väljastamine arhiivist arhiiviteatiste, päringuvastuste, ärakirjade ja väljavõtetena. Kasuta seda teenust siis, kui Sinu päring ei ole ei Hooneregistri arhiivi dokumentide päring, ega tööstaaži päring ega omandiõiguslike andmete päring. Vastuse päringule saad üldjuhul 30 päeva jooksul. Võimalik on taotleda ka kiirteenust: esitatud arhiivipäringule saab võimaluse korral vastuse 2 tööpäeva jooksul. Kiirteenuse tasu on 15 eurot. Vastav soov tuleb päringut esitades ära märkida, arhiivi kantselei annab tagasisidet selle realiseerimise võimalikkuse kohta.

Olemas on ka võimalus esitada päringuid uurimistöö või isikliku teabevajaduse tarbeks - selliste päringuvastuste tasu on 15 eurot vastuse kohta. Õiguste või tehingute tõestamiseks väljastatavad arhiiviteatised maksustatakse endiselt riigilõivuga (15 eurot).

Arhiivipäringu vastuse saamiseks tuleb tasuda riigilõiv või päringuvastuse tasu ning koopiate ja/või kiirteenuse tasu. NB! Ärge tasuge enne, kui linnaarhiiv on teid teavitanud tasutavast summast!

 • Täida vorm, mille leiad siit
  Ole tähelepanelik andmevälja "E-post" täitmisel, kuna sinna sisestatud meiliaadressil saadetakse peale vormi esitamist (peale nupu "Saada" vajutamist) selle koopia ning hiljem Linnaarhiivi teade avalduse kättesaamise ning menetlemise kohta.

  Isikutuvastus

  Delikaatseid isikuandmeid ja/või Notariaadiseaduse alusel juurdepääsupiiranguga andmeid sisaldavad koopiad ja arhiiviteatised edastatakse krüpteeritult - seetõttu pane avaldusse kindlasti kirja oma isikukood.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Sinu kontaktaadressile peaks saabuma automaatteade, mis kinnitab saadetud vormi kohalejõudmist.

  Tulemus

  15 tööpäeva jooksul (kiirteenuse taotlemise korral 2 tööpäeva jooksul) võtab linnaarhiivi kantselei Sinuga ühendust ja teavitab vastuse valmimisest ning tasutavast summast. Arhiiviteatis/päringuvastus/koopiad saadetakse e-mailile või edastatakse muid kokkulepitud elektroonilisi kanaleid pidi.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Täpsusta päringu lähteandmeid.

 • Ärge makske enne, kui linnaarhiivi kantselei on Teid makstavast summast informeerinud!

  Tallinna Linnaarhiiv

  Nimetus Ühik Hind empty
  Uurimistöö ja isikliku teabevajaduse eesmärgil esitatud päringule vastamine krd 15.00 €
  ÜldPär-digitaalne tarbekoopia lk 0.40 €
  ÜldPär-paberkoopia ahivaalist lk 1.00 €
  ÜldPär-päringule vastamine kiirkorras krd 15.00 €
  ÜldPär-trükikvaliteediga digikoopia, kuni A3 lk 2.50 €
  ÜldPär-trükikvaliteediga digikoopia, suurem kui A3 lk 10.00 €
  Tasuliste arhiiviteenuste eest maksmine - Maksa
  Riigilõiv arhiiviteatise, arhivaali väljavõtte või ärakirja väljastamise eest Kord 15.00 € Maksa
 • Osutajad   Osutamiskohad

Teenuse standard

 • Teenuse osutamise protsess:

  Avaldus esitatakse informatsiooni ja teadusliku uurimistöö sektori peaspetsialistile.
  Protsessi kirjeldus