Geoloogiliste uuringute loa taotlusele seisukoha esitamine

Geoloogiliste uuringute luba taotle riikliku Keskkonnaameti Harjumaa kontorist. Riigi Keskkonnaamet küsib kirjalikku seisukohta geoloogiliste uuringute loa väljastamiseks Tallinna Keskkonna- ja kommunaalametilt. Loa väljastab riigi Keskkonnaameti Harjumaa kontor.

 • Esita geoloogilise uuringu loa taotlus Keskkonnaametile.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita klienditeenindajale.

  Tulemus

  Keskkonnaamet esitab kirjaliku seisukoha taotluse kohta.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Saada geoloogilse uuringu loa taotlus Keskkonnaametile aadressil Harju 13, 10130 Tallinn.

  Tulemus

  Keskkonnaamet esitab kirjaliku seisukoha taotluse kohta.
 • Osutajad   Osutamiskohad