Geoloogiliste uuringute loa taotlusele seisukoha esitamine

Geoloogiliste uuringute luba taotle riikliku Keskkonnaameti Harjumaa kontorist. Riigi Keskkonnaamet küsib kirjalikku seisukohta geoloogiliste uuringute loa väljastamiseks Tallinna Keskkonnaametilt. Loa väljastab riigi Keskkonnaameti Harjumaa kontor.

 • Esita geoloogilise uuringu loa taotlus Keskkonnaametile.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita klienditeenindajale.

  Tulemus

  Keskkonnaamet esitab kirjaliku seisukoha taotluse kohta.

  Tallinna Keskkonnaamet

 • Saada geoloogilse uuringu loa taotlus Keskkonnaametile aadressil Harju 13, 10130 Tallinn.

  Tulemus

  Keskkonnaamet esitab kirjaliku seisukoha taotluse kohta.
 • Osutajad   Osutamiskohad