Rõdude ja varikatuste auditi toetus

Korteriühistu saab taotleda toetust korterelamu rõdude ja varikatuste tehnilise seisundi nõuetele vastavuse ja ohutuse väljaselgitamiseks.

Toetuse andmise eesmärk on:

 • toetada linna elanike omaalgatust ja ühistegevust,
 • juhtida tähelepanu rõdude ja varikatuste turvalisusele,
 • selgitada välja rõdude ja varikatuste tehniline seisukord.  

Toetust antakse auditi eest tasumiseks tagantjärele. Toetusega kaetakse kuni 70% auditi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot korterelamu kohta.

Toetuse tingimused

 

 • Toetus antakse korteriühistule linna haldusterritooriumil asuva, enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud kahe või enama korteriga elamu rõdude, lodžade ja välisuste kohal paiknevate varikatuste ehitustehnilise seisukorra kontrollimiseks.
 • Toetust antakse pärast 1. jaanuari 2018. aastal tehtud auditi maksumuse katmiseks.
 •  Audit peab sisaldama hinnangut kogu korterelamu rõdude ja varikatuste ehitustehnilise seisukorra kohta ning andma soovitused nende renoveerimise ja hooldamise kohta.
 • Ehitise auditi peab teostama pädev isik, palun kontrollige eksperdi pädevust kutseregistrist.
 •  Auditi teostanud isik peab vastama ehitusseadustiku § 18 lõigetes 3 ja 4 ning §-des 23 ja 24 sätestatud nõuetele. Ekspert ei tohi olla seotud auditeeritava ehitisega.

Taotlusi võetakse vastu aasta ringi, kuni toetuse maksmiseks kavandatud raha jagub.

Toetuse andmine 2022. aastal

 

2022. aastal on toetuse eelarve 30 000 eurot, millest 

 • toetusteks on eraldatud 5487,80 eurot,
 • menetluses taotlustega broneeritud 0 eurot,
 • vabu vahendeid 24512,20 eurot.

 Esitatud on 7 taotlust, millest  välja makstud on 7, menetluses 0 ja tagasi lükatud 0 taotlust.

 Vaata ka: Rõdude ja varikatuste auditi jätkutegevuse toetus

 

 • Millest alustada

  Taotluse esitamiseks sisene Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi, kasutades ID-kaarti või mobiil-ID-d. 

  Vali "Projekti- ja tegevustoetused", seejärel vajuta vasakult "Alusta uut taotlust" ning vali "Tegevustoetused" ja siis "Korteriühistud". 

  Taotluse tuleb lisada:

  • auditi aruanne;
  • auditi maksumust kajastav arve;
  • auditi eest tasumist tõendav maksekorraldus. 

   

  Taotleja peab oma raamatupidamises selgelt eristama toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.

  Isikutuvastus

  Taotluse esitaja esindusõigus peab olema:

  • märgitud äriregistri B-kaardil
  • tõendatud volituse (volituse taotlemise juhend) või volikirjaga (vaja ainult siis, kui juriidilist isikut esindavad mitu juhatuse liiget koos, vt näidist).

  Tulemus

  Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul peale taotluse esitamist. Positiivse otsuse korral kantakse toetus taotleja arvelduskontole 21 päeva jooksul peale otsuse tegemist. 

  Tallinna Linnavaraamet

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)