Haljastute rajamine

Uute parkide, haljakute, elurajoonide ja magistraalide haljasalade rajamise korraldamine.

  • Tallinna Keskkonnaamet

    Kontaktandmed

    Tallinna Kommunaalamet

    Kontaktandmed

  • Osutajad   Osutamiskohad