Hoonestusõiguse seadmine linna omandis olevale kinnistule

  • Osutajad   Osutamiskohad

Teenuse osutamise protsessi kirjeldus.

Teenuse standard

  • Teenuse osutamise protsess:

    Teenuse osutamise protsessi kirjeldus