Toetus "Hoovid korda"

Hinne: 2 / 5

Korteriühistu saab taotleda toetust õueala heakorrastamiseks. Toetusega on võimalik katta kuni 70% projekti maksumusest, kuid maksimaalselt 16 000 eurot aastas ning 40 000 eurot ühe hoovi kohta.

Tingimused

·        Toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada koos vajalike dokumentidega hiljemalt 1. märtsiks.

·        Toetust taotletakse tööde tegemiseks enne nende elluviimist.

·        Rahaline toetus eraldatakse pärast objekti valmimist ja kuluaruande esitamist.

·        Tööd peavad olema kooskõlastatud linnaasutusega, kui see on seadusega nõutud (olemas ehitusluba, ehitusteatis vms luba või kooskõlastus).

·        Toetatavad tegevused leiad siit.

 

 • Millest alustada

  Taotluse esitamiseks sisene Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi, kasutades ID-kaarti või mobiil-ID-d. Esita taotlus hiljemalt 1. märtsiks.

  Vali "Projekti- ja tegevustoetused", seejärel vajuta vasakult "Alusta uut taotlust" ning vali "Tegevustoetused" ja siis "Korteriühistud". 

  Taotlusele tuleb lisada:

  • Korteriühistu üldkoosoleku või põhikirjast tuleneva volituse korral juhatuse protokoll, mis sisaldab otsust teha hoovi kortrastamiseks vajalikud tööd.
  • Taotleja kinnitus, et ta on võimeline taotluses märgitud tööd tegema enda rahaliste vahenditega ning on arvestanud asjaolu, et taotluse rahuldamise korral väljamakstav toetus võib olla toetuse miinimummääras.
  • Kaks hinnapakkumist vähemalt kolme pakkumiskutsega ning taotleja põhjendus valitud hinnapakkumise kohta, kui ei valitud kõige odavamat hinnapakkumist.
  • Pädeva asutuse kooskõlastused kui need on nõutavad.
  • Kavandatava töö nõuetekohaselt kooskõlastatud projekt või projektijoonis

   

  Taotlemiseks vajalikud blanketid korteriühistule:

   

  Hindamiskriteeriumid:

  Isikutuvastus

  Taotluse esitaja esindusõigus peab olema:

  •     märgitud äriregistri B-kaardil
  •    tõendatud volituse (volituse taotlemise juhend) või volikirjaga (vaja ainult siis, kui juriidilist isikut esindavad mitu juhatuse liiget koos, vt näidist)

  Tulemus

  Kui taotluses esineb puudusi, on taotlejal 15 päeva aega puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi selle tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata. "Hoovid korda" toetuse summa ja määr tehakse teatavaks hindamiskomisjoni protokolliga hiljemalt 1. aprilliks.

  Pärast tööde tegemist ja kuluaruande esitamist koostab linnaosa valitsus 10 päeva jooksul kontrollakti, mille alusel makstakse toetus välja 21 päeva jooksul.

 • Osutajad   Osutamiskohad