Igapäevaelu toetamine

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel.

Siseruumis tuleb kanda maski. 

Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

Igapäevaelu toetamise teenus on riiklik erihoolekandeteenus, mille eesmärk on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Igapäevaelu toetamise teenust pakutakse psüühikahäiretega inimestele mõeldud erinevates päevakeskustes, sh eraldi vaimupuudega inimestele ja autismispektriga inimestele.

 • Millest alustada

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Paraneb kliendi toimetulek ja ennetatakse enneaegset hoolekandeasutusse sattumist

 • Käo Tugikeskus

  Nimetus Ühik Hind
  IET päeva- ja nädalahoid päev päev 41.00 €
  IET päeva- ja nädalahoid päev (madalam rahastus) päev 28.00 €
  IET päeva- ja nädalahoid öö/ööpäev ööpäev 52.00 €
  IET päeva- ja nädalahoid öö/ööpäev (madalam rahastus) ööpäev 35.00 €
  Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenuse majutusteenus ööpäev 6.00 €
  Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenusena teenusekasutaja omaosalus (üle 10 h teenus) ööpäev 6.00 €
  Igapäevaelu toetamise teenus autismispektriga isikutele päev 93.00 €
  Igapäevaelu toetamise teenus autismispektriga isikutele Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega päev 36.00 €
  Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena (alla 10 h teenus) Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega päev 18.00 €
  Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena (üle 10 h teenus) ööpäev 100.00 €
  Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena (üle 10 h teenus) Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega ööpäev 48.00 €
  Igapäevaelu toetamise teenus päevase teenusena (kuni 10 h päevas, tööpäevadel) päev 59.00 €
  Igapäevaelu toetamise teenus päevase teenusena (kuni 10 h päevas, tööpäevadel) Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega päev 51.00 €
  Igapäevaelu toetamise teenus täiskasvanutele väljaspool Tallinna kuu 450.00 €
  Psüühilise erivajadusega inimese igapäevaelu toetamine isik 155.00 €

  Tallinna Tugikeskus Juks

  Nimetus Ühik Hind
  Psüühilise erivajadustega inimese igapäevaelu toetamine Kuu

  Tallinna Vaimse Tervise Keskus

  Nimetus Ühik Hind
  Psüühilise erivajadusega isiku igapäevaelu toetamine Kuu 0.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad