Infoteenindus raamatukogus

Abistame info leidmisel andmebaasidest ja erinevatelt kodulehtedelt. Pakume infot teavikute leidumuse kohta meie kogudes, täpsustame andmeid ja fakte, abistame teemaotsingul, konsulteerime info otsingul erinevatest andmebaasidest. Teemanimestiku koostamine võib olla nii tasuline kui ka tasuta teenus, sõltuvalt nimestiku mahust.

Täpsemat informatsiooni saab eestikeelse kirjanduse osakonna lugemissaalist ja võõrkeelse kirjanduse osakonnast.

  • Lugemissaali töötajad juhendavad lugejaid andmebaaside kasutamisel ning info otsingul. Infopäringu saad esitada siit. Infopäringuid võib esitada: raamatukoguhoidjale raamatukogus kohapeal või helistades eestikeelset kirjandust puudutavate küsimuste puhul telefonil 683 0917 ning võõrkeelset kirjandust puudutavate küsimuste puhul telefonil 683 0961.

    Tallinna Keskraamatukogu

  • Helista numbril 683 0917

    Tallinna Keskraamatukogu

  • Osutajad   Osutamiskohad