Isikukoodi moodustamine

Hinne: 2.8 / 5

Teenuse sisuks on isikukoodi andmine välisriigi kodanikule, kelle andmed kantakse riigi andmekogusse ja kes ei ole rahvastikuregistri objekt ega elamisloa või elamisõiguse taotleja.

Tööandja saab kolmandatest riikidest pärit töötajale isikukoodi välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimisega. Info PPA kodulehel Lühiajalise töötamise registreerimine.

Taotluse võib esitada nii EL kodanik, kolmanda riigi kodanik või teise riigi määratlemata kodanik. Vajadus sel moel isikukoodi taotleda on isikul, kes ei ela püsivalt Eestis, kuid käib Eestis tööl või töötab Eesti tööandjale mujal, millest tulenevalt on tööandjal kohustus registreerida töötaja MTA-s ja töötaval isikul on õigus kindlustuskaitsele Eesti Haigekassas. Enamus Eestis kasutusel olevatest andmekogudest, sh ravikindlustuse andmekogu, on üles ehitatud selliselt, et isiku identifitseerimise aluseks on isikukood.

Välisriigis sündinud Eesti kodaniku või elamisluba või elamisõigust omava isiku lapsele, kes on sündinud välisriigis, antakse isikukood välisriigi sünnitunnistuse alusel. Selleks kasutage meie teenust: Isikuandmete muutmine ja täiendamine rahvastikuregistris.

 • Millest alustada

  1. Tutvuge avalduse vormiga ja võimalusel trükkige see välja (kahepoolsena) ning täitke see trükitähtedega.
  2. Tulge isiklikult kohale lähima teenusepakkuja aadressil .

  Isikutuvastus

  Võtke kaasa oma isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esitage oma soov ja dokumendid meie ametnikule.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Tulemus

  Me kontrollime Teie esitatud dokumendid üle ja teeme neist koopia. Seejärel kanname registrisse esitatud dokumendid ja nende alusel moodustame isikukoodi ja väljastatame selle kohta väljavõte mõistliku aja jooksul. Maksimaalne menetluse aeg on 1 kuu alates avalduse saabumisest.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Soovitud tulemuse saamiseks järgige meie soovitusi.

 • Osutajad   Osutamiskohad

Teenuse standard

 • Teenuse osutamise protsess:

  Teenuse osutamise protsessi joonis