Issuing vital statistics certificates and certified copies of vital records

 • Vital Statistics Department

  Name Unit Price empty
  Abielutõend, elaktrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Pay
  Abielutõend, paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Pay
  Perekonnaseisuakti kinnitatud ärakirja väljastamise eest elektrooniline Tükk 5.00 € Pay
  Perekonnaseisuakti kinnitatud ärakirja väljastamise eest paberkandjal Tükk 10.00 € Pay
  Surmatõend, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Pay
  Surmatõend, paberkabdjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Pay
  Sünnitõend, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Pay
  Sünnitõend paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Pay
  Tõend abielu lahutamise kohta - Brüsseli II määrus art.39 Tükk 10.00 € Pay
  Uue isikunime väljavõte, elaktrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 € Pay
  Uue isikunime väljavõte paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 € Pay
  Elektrooniline mitmekeelne standardvorm - riigilõiv tk 10.00 €
  Mitmekeelne standardvorm - riigilõiv tk 20.00 €
 • Providers   Service providing location