Jääkeegel (Curling)

Tallinna linn ei eralda sporditegevuse toetust ühelegi curlingutreeningutega tegelevale klubile.
Infot curlinguga tegelevate spordiklubide kohta saab MTÜ Eesti Curlingu Liidust.

  • Osutajad   Osutamiskohad