Jäätmeõiend

Ehitamisel tekkivad erinevad jäätmeliigid. Ehitise kasutusloa taotluse, kasutusteatise või ehitise lammutamise teatise dokumentidele tuleb lisada ehituspäevik, kus on kirjeldatud jäätmekäitlus ehitusobjektil. Kui jäätmekäitlusalane informatsioon puudub ehituspäevikus, siis võib esitada nn ehitusobjekti jäätmeõiend.
Lisainfo: http://www.tallinn.ee/ehitusjaatmed, http://www.tallinn.ee/jaatmeoiend-2

Informatsioon on vajalik linna keskkonda kaitseks ning ebaseaduslike jäätmeveo ja -töötlemise vähendamiseks.

 • Täida vorm, mille leiad käesoleval lehel vasakul või siit, allkirjasta digitaalselt ja esita koos ehitise kasutusloa taotlusega / kasutusteatisega ehitisregistri kaudu või koos ehitise täieliku lammutamise teatisega.

  Peab meeles pidama:

  • Segajäätmete tekkimisel on vaja põhjendada jäätmete sorteerimata kogumist ehitusobjektil;
  • Jäätmeõiendis peab kirjeldama väljakaevatud pinnase käitlust;
  • Jäätmeõiendi juurde lisage dokumendid, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks (prügila kaalulehed, jäätmekäitleja tõendid, riigi Keskkonnaameti pinnase võõrandamise nõusolekud ja jäätmete taaskasutamiseks väljastatud registreerimistõendid).

  Kuhu avaldus esitada

  Lisada ehitise kasutusloa taotluse / kasutusteatise juurde ja esitada ehitisregistri kaudu menetlemiseks. Jäätmeõiend ja seotud dokumendid soovitame panna eraldi kausta ja nimetada nt "jäätmeõiend".

  Avalduse registreerimine

  Kui ehituspäevikus või jäätmeõiendis on puudulik jäätmekäitlusalane informatsioon, siis amet tagastab dokumendid korrigeerimiseks ja/või täiendamiseks.

 • Täida vorm, mille leiad siit, allkirjasta digitaalselt ja esita koos dokumentidega, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks. Kaevetööloa lõpetamiseks ja ehitise täieliku lammutamise teatise esitamiseks tuleb eelnevalt kinnitada jäätmeõiend Tallinna Ettevõtlusametis.

  Peab meeles pidama:

  • Jäätmeõiendi allkirjastab ehitise omanik, tema või peatöövõtja ametlik esindaja (volitus);
  • Segajäätmete tekkimisel on vaja põhjendada jäätmete sorteerimata kogumist ehitusobjektil;
  • Jäätmeõiendis peab kirjeldama väljakaevatud pinnase käitlust;
  • Jäätmeõiendi juurde tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks.
  • Dokumente ei ole võimalik edastada RAR-faili abil;
  • E-kiri peab sisaldama ehitusobjekti nimetust ja aadressi ning esitaja üldinformatsioon kontaktandmetega.

  Kuhu avaldus esitada

  Lisada ehitise kasutusloa / kasutusteatise juurde ja esitada ehitisregistri kaudu menetlemiseks. Ehitise lammutamisel või kaevetööloa lõpetamisel kinnitatakse jäätmeõiend e-posti teel vt teenuse osutaja kontaktid.

  Avalduse registreerimine

  Kui jäätmeõiend on valesti vormistatud või vale isiku poolt allkirjastatud, siis amet ei alusta menetlust ja saadab dokumendid tagasi.

  Tulemus

  Jäätmeõiend on kinnitatud.

  Tallinna Strateegiakeskus

  • Aadress:

   Kaarli pst 1

  • Telefon:

   640 4285

  • E-post:

   jaatmed@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlus ehitusobjektil peab olema kirjeldatud ehituspäevikus, mis omakorda peab olema lisatud kasutusloa taotluse ja ehitusteatise juurde. Kui ehituspäevikus puudub jäätmekäitluse kirjeldus, siis võib esitada vajalikku informatsiooni jäätmeõiendis.

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (8:15 - 12:00)

  1. Tule kohale aadressil Tallinna Ettevõtlusamet, Kaarli pst 1 // Roosikrantsi 2, IV korrus, kab. 438.
  2. Võta kaasa ehitusprojekt, täidetud jäätmeõiend (2 eks) ja dokumendid, mis kinnitavad jäätmete nõuetekohast käitlemist. Jäätmeõiendi vorm.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita ametnikule aadressil Tallinna Ettevõtlusamet, Vabaduse väljak 7, V korrus, kab. 513.

  Tulemus

  Õiend kinnitatakse või lükatakse tagasi korrigeerimiseks või täiendamiseks.

  Tallinna Strateegiakeskus

  • Aadress:

   Kaarli pst 1

  • Telefon:

   640 4285

  • E-post:

   jaatmed@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlus ehitusobjektil peab olema kirjeldatud ehituspäevikus, mis omakorda peab olema lisatud kasutusloa taotluse ja ehitusteatise juurde. Kui ehituspäevikus puudub jäätmekäitluse kirjeldus, siis võib esitada vajalikku informatsiooni jäätmeõiendis.

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (8:15 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad