Jäätmeõiend

Ehitamisel tekkivad erinevad jäätmeliigid. Ehitise kasutusloa taotluse, kasutusteatise või ehitise lammutamise teatise dokumentidele tuleb lisada õiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta.
Lisainfo: http://www.tallinn.ee/ehitusjaatmed, http://www.tallinn.ee/jaatmeoiend-2

 • Täida vorm, mille leiad siit, allkirjasta digitaalselt ja esita koos ehitise kasutusloa taotlusega / kasutusteatisega ehitisregistri kaudu. Kaevetööloa lõpetamiseks ja ehitise täieliku lammutamise teatise esitamiseks tuleb eelnevalt kinnitada jäätmeõiend Tallinna Ettevõtlusametis.

  Peab meeles pidama:

  • Jäätmeõiendi allkirjastab ehitise omanik, tema või peatöövõtja ametlik esindaja (volitus);
  • Segajäätmete tekkimisel on vaja põhjendada jäätmete sorteerimata kogumist ehitusobjektil;
  • Jäätmeõiendis peab kirjeldama väljakaevatud pinnase käitlust;
  • Jäätmeõiendi juurde tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks.

  Kuhu avaldus esitada

  Lisada ehitise kasutusloa/ kasutusteatise juurde ja esitada ehitisregistri kaudu menetlemiseks. Jäätmeõiend ja seotud dokumendid soovitame panna eraldi kausta ja nimetada nt "jäätmeõiend".

  Avalduse registreerimine

  Kui jäätmeõiend on valesti vormistatud või vale isiku poolt allkirjastatud, siis amet ei alusta menetlust ja lükab dokumendid tagasi korrigeerimiseks ja/või täiendamiseks.

  Tulemus

  Jäätmeõiend on kinnitatud.

 • Täida vorm, mille leiad siit, allkirjasta digitaalselt ja esita koos dokumentidega, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks. Kaevetööloa lõpetamiseks ja ehitise täieliku lammutamise teatise esitamiseks tuleb eelnevalt kinnitada jäätmeõiend Tallinna Ettevõtlusametis.

  Peab meeles pidama:

  • Jäätmeõiendi allkirjastab ehitise omanik, tema või peatöövõtja ametlik esindaja (volitus);
  • Segajäätmete tekkimisel on vaja põhjendada jäätmete sorteerimata kogumist ehitusobjektil;
  • Jäätmeõiendis peab kirjeldama väljakaevatud pinnase käitlust;
  • Jäätmeõiendi juurde tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks.
  • Dokumente ei ole võimalik edastada RAR-faili abil;
  • E-kiri peab sisaldama ehitusobjekti nimetust ja aadressi ning esitaja üldinformatsioon kontaktandmetega.

  Kuhu avaldus esitada

  Lisada ehitise kasutusloa / kasutusteatise juurde ja esitada ehitisregistri kaudu menetlemiseks. Ehitise lammutamisel või kaevetööloa lõpetamisel kinnitatakse jäätmeõiend e-posti teel vt teenuse osutaja kontaktid.

  Avalduse registreerimine

  Kui jäätmeõiend on valesti vormistatud või vale isiku poolt allkirjastatud, siis amet ei alusta menetlust ja saadab dokumendid tagasi.

  Tulemus

  Jäätmeõiend on kinnitatud.

  Tallinna Ettevõtlusamet

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (8:15 - 12:00)

  1. Tule kohale aadressil Tallinna Ettevõtlusamet, Vabaduse väljak 7, V korrus, kab. 513.
  2. Võta kaasa ehitusprojekt, täidetud jäätmeõiend (2 eks) ja dokumendid, mis kinnitavad jäätmete nõuetekohast käitlemist. Jäätmeõiendi vorm.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita ametnikule aadressil Tallinna Ettevõtlusamet, Vabaduse väljak 7, V korrus, kab. 513.

  Tulemus

  Õiend kinnitatakse või lükatakse tagasi korrigeerimiseks või täiendamiseks.

  Tallinna Ettevõtlusamet

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (8:15 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad