Juhtkoera pidamise toetus

Toetus määratakse nägemisfunktsiooni häirega isikule järgmistel tingimustel:
1) ta on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik ja
2) sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud tal raske või sügava puude ja
3) ta kasutab igapäevaseks liikumiseks spetsiaalse väljaõppe saanud juhtkoera.
Juhtkoer on kantud Lemmikloomaregistrisse - LLR.

Taotlus tuleb esitada kord aastas.

Toetust makstakse ühe kalendriaasta jooksul alates toetuse taotluse esitamisest üks kord kvartalis toetuse ühes neljandikus määras.

2019. aastal on kvartali toetuse määraks ühele juhtkoera kasutajale 165 €.

 • Sisene iseteeninduskeskkonda https://taotlen.tallinn.ee/

  Isikutuvastus

  Nõutav on isiku tuvastamine

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Juhtkoera pidamise toetust saab taotleda elukohajärgsest linnaosavalitsusest, saates sinna täidetud ja digitaalselt allkirjastatud juhtkoera pidamise toetuse taotluse vormi ning pdf-formaadis tõendi, mille on väljastanud juhtkoeraga kokkuõppe teinud asutus ja mis tõendab, et toetuse taotleja ja konkreetne juhtkoer on läbinud täieliku kokkuõppe.

  Toetuse kohapeal taotlemiseks tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Juhtkoera pidamise toetus makstakse toetusele õigustatud isikutele üks kord kvartalis.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad