Juurdepääs digitaalsetele arhiividele

Veebipõhine juurdepääs arhivaalide digitaalkujutistele (digiteeritud arhivaalide kogu Rahvusarhiivi SAAGA-keskkonnas; linnaarhiivi Aadressbüroo fondi aadresslehtede kogu)

 • Millest alustada

  Digiteeritud arhivaalidega tutvumiseks SAAGA vahendusel mine veebiaadressile http://www.ra.ee/saaga . Arvesta, et Tallinna materjalid moodustavad SAAGA kogumahust vaid väikese osa. Neid eristab arhivaali leidandmetes fondi tähis algusega TLA..
  Linnaarhiivi kaardikogu skaneeritud materjalidega tutvumiseks mine veebiaadressile http://www.ra.ee/kaardid (Rahvusarhiivi kaartide infosüsteem, kuhu on liidetud ka Tallinna Linnaarhiivi andmed. Tallinna Linnaarhiivi kaardid leiab, kui valida Tähis=TLA - Tallinna Linnaarhiiv).
  Aadressbüroo fondi digiteeritud säilikutega tutvumiseks mine veebiaadressile http://www.ra.ee/aadresslehed .

  Isikutuvastus

  Digipiltide nägemiseks SAAGA's tuleb ennast registreerida kasutajaks. Vastavad juhendid on SAAGA kodulehel http://www.ra.ee/saaga .

  Tulemus

  Huvipakkuv informatsioon on kätte saadud.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  SAAGA tehnilistes küsimustes pöördu Rahvusarhiivi poole. Tallinna Linnaarhiivi andmete sisu ja nende esituse osas võta ühendust IT peaspetsialisti Katrin Vesterblomiga katrin.vesterblom@tallinnlv.ee