Kahjunõude esitamine

Tallinna linnale kuuluva tee või rajatise nõuetele mittevastavuse tõttu tekkinud kahju hüvitamine.

 • Täida vorm, mille leiad siit Kahjunõude avaldus

  Kuhu avaldus esitada

  Palume kahjunõude esitamise soovi korral selgitada välja kahju olemus ja täpne suurus, seejärel täita manuses olev avalduse vorm , kuhu lisada kahju olemust ja suurust tõendavad dokumendid (arved, tšekid, fotod vms).Täidetud ja allkirjastatud avaldus koos lisadega tuleb edastada kommunaal@tallinnlv.ee

  Tulemus

  Kahjunõude läbivaatamise protseduuri kohaselt eelneb kahju hüvitamise/mittehüvitamise otsusele menetlus, mille käigus kontrollitakse esitatud andmete õigsust ja vajadusel kogutakse kahjunõude lahendamiseks informatsioon Politsei- ja piirivalve ametist, ja/või võrguvaldajatelt ja/või teetöö/teehoiutöö eest vastutavalt isikult ja liiklusregistri (ning vajadusel muudest) andmebaasidest.

  Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul alates kirja registreerimisest

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Täpsema info saamiseks pöörduge palun hooldusosakonna peaspetsialisti Natalja Kutepova poole

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Täida vorm, mille leiad siit

  Kuhu avaldus esitada

  Kahjunõude avaldus tuua aadressile Mündi tn 2, III korrus

  Tulemus

  Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul alates kirja registreerimisest

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Täpsema info saamiseks pöörduge palun hooldusosakonna peaspetsialisti Natalja Kutepova poole

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Osutajad   Osutamiskohad