Kaitsekohustuse teatis

Teatise väljastamine kinnis- või vallasasja kaitsekohustuse kohta. Kaitsekohustise teatise koostamise aluseks on õigusakt, mille alusel tunnistati asi mälestiseks.

Kinnismälestise kaitsekohustise teatises märgitakse mälestise nimi, asukoht, tunnused, kultuurimälestiste riikliku registri number ning mälestiseks tunnistamise õigusakti nimetus, number ja kuupäev; vajaduse korral mälestise hooldamiseks tehtavate tööde loetelu ja ajaloo- ning arheoloogiamälestisel kehtivates kitsendustes tehtavad leeendused; mälestise piirid ja kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis kehtivates kitsendustes tehtavad leevendused.

Kui kaitsevöönd ulatub naaberkinnisasjale, koostatakse kaitsekohustuse teatis ka naaberkinnisasja omanikule või valdajale.

Mälestise võõrandamisel või valduse üleminekul peab omanik andma kaitsekohustuse teatise üle uuele omanikule või uuele valdajale.

 • Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  Kontaktandmed

  • Ametnik:

   Henry Kuningas

  • Telefon:

   6457187

  • E-post:

   henry.kuningas@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Vanalinna ja vanalinna kaitsevööndi alased küsimused

  • Ametnik:

   Diana Haapsal

  • Telefon:

   6457175

  • E-post:

   diana.haapsal@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Eeslinnade, militaarobjektide ja kalmistute alased küsimused

  Vastuvõtuajad

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad