Kasutusluba

Kasutuslubade väljastamine ehitise valmimisel. Teenuse eest tuleb tasuda riigilõivu. Täpsemad nõuded on kirjas jaotuses "õigusaktid"

 • Millest alustada

  Lisainfo kasutusloa taotluste ja kasutusteatiste esitamise ja menetlemise kohta on leitav siit.

  Kuhu avaldus esitada

  Kasutusloa taotluse või kasutusteatise palume esitada elektrooniliselt ehitisregistri kaudu www.ehr.ee.

  Teavet ehitisregistri kasutamise kohta leiab ehitisregitri kodulehelt. Samast on leitavad ka klienditoe kontaktid.

  Tulenevalt ehitusseadustikust võib erandjuhul, kui ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, dokumendid esitada ka muul viisil. Sellisel juhul palume esitada kogu dokumentatsioon digikandjal (cd, mälupulk) ning lisada põhjendus, miks ehitisregistrile esitamine konkreetsel juhul võimalik ei ole.

  Erandjuhul, kui ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, võib dokumendid esitada digikandjal teenindussaali lauda nr 5.

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • Ametnik:

   Urmas Kaldaru

  • Telefon:

   6404734

  • E-post:

   urmas.kaldaru@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Piirkond:Pirita LO, Lasnamäe LO (järelevalve), tuba 526

  • Ametnik:

   Heli Märtson

  • Telefon:

   6404721

  • E-post:

   heli.martson@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Piirkond: Nõmme LO, Kesklinna LO, tuba 221

  • Ametnik:

   Tõnu Polma

  • Telefon:

   6404495

  • E-post:

   tonu.polma@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Järelevalve osakonna juhataja, tuba 221

  • Ametnik:

   Tarmo Uin

  • Telefon:

   6404707

  • E-post:

   tarmo.uin@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Haabersti LO, Mustamäe LO, Kesklinna LO (järelevalve), tuba 221

  • Ametnik:

   Nele Sinikas

  • Telefon:

   6404747

  • E-post:

   nele.sinikas@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Piirkond: Nõmme LO, Kesklinna LO, (järelevalve), tuba 221

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

 • Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  Nimetus Ühik Hind empty
  Tasuliste teenuste eest maksmine - Maksa
  Riigilõiv - ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise või väikeehitise kastusloa taotluse läbivaatamise eest (Riigilõivuseadus § 330 lg 4) Kord 8.00 €
  Riigilõiv - ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise osaliseks lammutamiseks (Riigilõivuseadus § 330 lg 3) Kord 9.00 €
  Riigilõiv - ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise püstitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks (Riigilõivuseadus § 330 lg 1) Kord 64.00 €
  Riigilõiv - ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba üksikelamu,suvila,aiamaja või taluhoone püstitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks (Riigilõivuseadus § 330 lg 2) Kord 32.00 €
  Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine ( Riigilõivuseadus §331) Kord 60.00 €
  Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseaduse § 331) Kord 30.00 €
  Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseaduse §331) Kord 60.00 €
  Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus §331) Kord 30.00 €
  Riigi eriplaneeringu alusel ehitatava ehitise kasutusloa laotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus §215) Kord 60.00 €
  Riigilõiv- avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus § 215) Kord 60.00 €
  Riigilõiv - eelnevalt nimetamata ehitiste kastusloa taotluse läbivaatamise eest (Riigilõivuseadus § 330 lg 5) Kord 64.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad