Keeleõppe, kultuuri- ja meediaringid

Huvikoolide õppetegevuse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitatud õppekava. Keeleõppe, kultuuri- ja meediringid kuuluvad üldkultuuri õppekava valdkonda.

Keeleõppe ja kultuuriringides õpetatakse lapsi mõistma, kuidas toimida erinevates sotsiaalsetes ning multikultuurilistes keskkondades. Tutvustatakse erinevate kultuuride vahelisi seoseid ja erinevusi. Fookus on kultuuril, traditsioonidel ja pärimuskombestikul. Ringide õppes toetutakse laste emakeelele ja suunatakse end väljendama ka teistes keeltes (eesti, vene, inglise). Edendatakse kirjalikku ja suulist eneseväljendusoskust läbi loovtegevuse ja mängude.

Tallinna munitsipaalhuvikoolides kehtib kaks hinnakirja:
1. Tallinna linna ja Tallinna lepinguliste omavalitsusüksuste õpilastele;
2. õpilastele, kelle elukohajärgne omavalitsus ei ole Tallinna linna lepinguline partner.

Tallinna linnaga huvihariduse toetamise lepingu sõlminud omavalitsused leiad siit.

 • Huvikoolidel on vastuvõtu avalduse esitamiseks loodud vajalikud vormid.

  Sisene vajaliku huvikooli kodulehele ning täida vastuvõtu avalduse vorm. Mustamäe Laste Loomingu Maja registreerumise avaldused, Tallinna Huvikeskus Kullo vastuvõtu avaldus, Tallinna Kanutiaia Huvikooli registreerumise vorm ( esmalt tuleb registreerumise vormil valida sobiv huviring), Tallinna Kopli Noortemaja vastuvõtu avaldus, Tallinna Nõmme Huvikooli elektrooniline keskkond, Tallinna Tondiraba Huvikooli registreerumine.

  Avalduse registreerimine

  Pärast avalduse esitamist sõlmitakse huvikooli koha kasutamise leping.

  Tasumine

  Tasumine toimub arve alusel.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Mustamäe Huvikool

  Nimetus Ühik Hind
  Eesti keele ring „Mina ja maailm“, 4 tundi nädalas kuu 24.00 €
  Eesti keele ring „Mina ja maailm“, 6 tundi nädalas kuu 27.00 €
  Giidindus, 4 tundi nädalas kuu 23.00 €
  Giidindus, 6 tundi nädalas kuu 25.00 €
  Jungakool, 4 tundi nädalas kuu 21.00 €
  Lingvistikaring, 4 tundi nädalas kuu 18.00 €
  Lingvistikaring, 6 tundi nädalas kuu 25.00 €
  Loovusring "Nublu", 4 tundi nädalas kuu 24.00 €
  Ring "Trips-Traps-Trull" (lasteaia baasil), 2 tundi nädalas kuu 17.00 €
  Ring "Trips-Traps-Trull", 4 tundi nädalas kuu 23.00 €
  Ring "Trips-Traps-Trull", 6 tundi nädalas kuu 25.00 €

  Tallinna Huvikeskus Kullo

  Nimetus Ühik Hind
  Soome keel ja kultuur, 4 tundi nädalas kuu 32.00 €
  Soome keel ja kultuur, 6 tundi nädalas kuu 37.00 €
  Üldkultuur, 4 tundi nädalas kuu 32.00 €
  Üldkultuuriring, 6 tundi nädalas kuu 37.00 €

  Tallinna Kanutiaia Huvikool

  Nimetus Ühik Hind
  Inglise keelt kõnelevate maade kultuur 4 tundi nädalas kuu 30.00 €
  Merenduslik huviring, 4 tundi nädalas kuu 26.00 €
  Merenduslik huviring, 6 tundi nädalas kuu 30.00 €

  Tallinna Kopli Huvikool

  Nimetus Ühik Hind
  Kultuuriring Avatud Maailm 4 tundi nädalas kuu 25.00 €
  Massaažiõppering 6 tundi nädalas kuu 28.00 €
  Meedia ja filmi ring, 6 tundi nädalas kuu 30.00 €

  Tallinna Nõmme Huvikool

  Nimetus Ühik Hind
  Meediaring, 4 tundi nädalas kuu 28.00 €
  Pärimusring, 4 tundi nädalas kuu 28.00 €

  Tallinna Tondiraba Huvikool

  Nimetus Ühik Hind
  Keeleõpe (individuaalõpe), 1 tund nädalas kuu 50.00 €
  Keeleõpe (individuaalõpe), 2 tundi nädalas kuu 85.00 €
  Keeleõpe (väikerühm), 1 tund nädalas kuu 40.00 €
  Keeleõpe (väikerühm), 2 tundi nädalas kuu 75.00 €
  Keeleõpe, 2 tundi nädalas kuu 30.00 €
  Keeleõpe, 4 tundi nädalas kuu 52.00 €
  Keeleõpe, 6 tundi nädalas kuu 70.00 €
  Reisijate klubi, 4 tundi nädalas kuu 28.00 €
  Reisijate klubi, 6 tundi nädalas kuu 35.00 €
  Üldkultuuriring (individuaalõpe), 1 tund nädalas kuu 40.00 €
  Üldkultuuriring (individuaalõpe), 2 tundi nädalas kuu 70.00 €
  Üldkultuuriring, 2 tundi nädalas kuu 18.00 €
  Üldkultuuriring, 4 tundi nädalas kuu 26.00 €
  Üldkultuuriring, 6 tundi nädalas kuu 32.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad