Keeleõppe, kultuuri- ja meediaringid

Huvikoolide õppetegevuse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitatud õppekava. Keeleõppe, kultuuri- ja meediringid kuuluvad üldkultuuri õppekava valdkonda.

Keeleõppe ja kultuuriringides õpetatakse lapsi mõistma, kuidas toimida erinevates sotsiaalsetes ning multikultuurilistes keskkondades. Tutvustatakse erinevate kultuuride vahelisi seoseid ja erinevusi. Fookus on kultuuril, traditsioonidel ja pärimuskombestikul. Ringide õppes toetutakse laste emakeelele ja suunatakse end väljendama ka teistes keeltes (eesti, vene, inglise). Edendatakse kirjalikku ja suulist eneseväljendusoskust läbi loovtegevuse ja mängude.

Tallinna munitsipaalhuvikoolides kehtib kaks hinnakirja:
1. Tallinna linna ja Tallinna lepinguliste omavalitsusüksuste õpilastele;
2. õpilastele, kelle elukohajärgne omavalitsus ei ole Tallinna linna lepinguline partner.

Tallinna linnaga huvihariduse toetamise lepingu sõlminud omavalitsused leiad siit.

 • Millest alustada

  Täpsema info pakutavate keeleõppe, kultuuri- ja meediaringide ning vabade kohtade olemasolu kohta leiad vastava huvikooli kodulehelt.

  Kuhu avaldus esitada

  Huviringi registreerimine toimub läbi soovitud kooli. Tallinna munitsipaalhuvikoolide asukohad leiad haridusameti andmebaasist.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Sind nõustab Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist Andres Vakra, tel 6404977, Andres.Vakra@tallinnlv.ee
 • Mustamäe Laste Loomingu Maja

  Nimetus Ühik Hind
  Arendusring Mina ja maailm, 4x45 min nädalas kuu 22.00 €
  Arendusring Mina ja maailm, 6x45 min nädalas kuu 23.00 €
  Giidindus, 4x45 min nädalas kuu 18.00 €
  Giidindus, 6x45 min nädalas kuu 24.00 €
  Jungakool, 4x45 min nädalas kuu 18.00 €
  Lingvistikaring, 4x45 min nädalas kuu 17.00 €
  Lingvistikaring, 6x45 min nädalas kuu 23.00 €
  Loovusring Nublu, 2x45 min nädalas kuu 19.00 €
  Loovusring Nublu, 4x45 min nädalas kuu 22.00 €
  Trips-Traps-Trull, 2 tundi nädalas kuu 15.00 €
  Trips-Traps-Trull, 4x45 min nädalas kuu 21.00 €
  Trips-Traps-Trull, 6x45 min nädalas kuu 24.00 €

  Tallinna Huvikeskus Kullo

  Nimetus Ühik Hind
  Õppekavaväline tegevus üldkultuuri kursus 6 tundi nädalas nädal 4.00 €
  Giidiõpe 6 tundi nädalas Kuu 30.00 €
  Konkurentsivõime ring 6 tundi nädalas kuu 30.00 €
  Soome keel ja kultuur 4 tundi nädalas Kuu 25.00 €
  Soome keel ja kultuur 6 tundi nädalas Kuu 30.00 €
  Üldkultuur 4 tundi nädalas Kuu 25.00 €
  Üldkultuur 6 tundi nädalas Kuu 30.00 €

  Tallinna Kanutiaia Huvikool

  Nimetus Ühik Hind
  Inglise keelt kõnelevate maade kultuur 4 tundi nädalas kuu 27.00 €

  Tallinna Kopli Noortemaja

  Nimetus Ühik Hind
  Kultuuriring Avatud Maailm 4 tundi nädalas kuu 22.00 €

  Tallinna Nõmme Noortemaja

  Nimetus Ühik Hind
  Meediaring 3 tundi nädalas kuu 20.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad