Keskkonnakaitsealaste nõuete seadmine ehitusprojektidele ja planeeringutele

Planeeringutele ja ehitusprojektidele keskkonnakaitseliste nõuete seadmine. Planeeringute ja ehitusprojektide kooskõlastamine ja seatud tingimuste järelevalve. Ehitiste vastuvõtmine.

 • Millest alustada

  Digiallkirjastatud digitaalsed ehitusprojekti või planeeringu materjalid palume saata Tallinna Keskkonnaameti üldmeilile keskkonnaamet@tallinnlv.ee

  Paberil ehitusprojekte ja planeeringuid amet vastu ei võta.

  Tallinna Keskkonnaamet

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad