Kinnisasjade üür

Tallinna linna omandis olevate kinnisasjade üürile andmine toimub Tallinna Linnavolikogu poolt 29. mail 2003 kinnitatud määruse "Linnavara kasutusse andmise kord" alusel.
Korra kohaselt antakse vara kasutusse kirjalikul või suulisel enampakkumisel või läbirääkimistega pakkumisel. Erandjuhul antakse vara kasutusse ka otsustuskorras ilma eelneva pakkumiseta. Otsustuskorras vara kasutusse andmise alused on ammendavalt loetletud korra punktis 18.

  • Tule kohale Tallinna Kommunaalameti või Linnavaraameti aadressil.

    Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  • Helista Tallinna Kommunaalameti või Linnavaraameti telefonil

    Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  • Osutajad   Osutamiskohad