Kinnisasjaga seotud maatoimingud (jagamine, ühendamine, piiride muutmine)

Toimikute vormistamise näidised. Võimalik alla laadida taotlusi katastriüksuse liitmiseks/jagamiseks ja katastriüksuste piiride muutmiseks. Protseduuride kirjeldus ning viited õigusaktidele.

 • Millest alustada

  Vastavalt vajadusele tutvuge menetluse käiguga detailplaneeringu alusel (siin) ja ilma detailplaneeringut koostamata (siin) kinnistute jagamisel, kinnistute liitmisel või kinnistute piiride muutmisel. Menetluse käigus ettenähtud maamõõdutööd ja katastriüksuse toimiku koostamine tuleb tellida litsentseeritud maamõõtjalt.
  Digimenetluses esitatavate dokumentide meelespea (siin)

  Tallinna Linnavalitsuse poolt vastuvõetud õigusaktide digitaalselt tõestatud ärakirjad väljastatakse allpool toodud kontaktide poolt kirjaliku sooviavalduse alusel.

  Tallinna Linnakantselei Istungibüroo:

  Eve.Tonsiver@tallinnlv.ee tel. 6404145 või Kaarin.Reinsalu@tallinnlv.ee tel. 6404145

  Maatoimiku vormistamise ja Tallinna linna poolt vormistavate dokumentidega seotud küsimustega pöörduda maainfosüsteemi vanemspetsialisti Karin Remmelga poole (Karin.Remmelgas@tallinnlv.ee tel. 6404358).

  Maakorralduslike ja kinnisasja piiridega seotud küsimustega pöörduda maakorraldaja Jaak Limbo poole Jaak.Limbo@tallinnlv.ee tel. 6404338)

  Täiendavalt on võimalik tutvuda Maa-ameti poolt koostatud maaga teostavate toimingute meelespeaga maaomanikule.

  Kuhu avaldus esitada

  Saatke avaldus postiaadressil Tallinn 15198 Vabaduse väljak 7 Tallinna Linnaplaneerimise Amet, või digi-allkirjastatult e-mailiga aadressil Karin.Remmelgas@tallinnlv.ee

  Tulemus

  Maakatastris registreeritud ja kinnistusraamatusse kantud uus katastriüksus.

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

  • Teenindusbüroo väljastab külastajakaarte esmaspäeval kuni 17.45 ja neljapäeval kuni 11.45

 • Osutajad   Osutamiskohad