Kinnistu sihtotstarbe muutmine

Kodaniku avalduse ja kehtiva korra alusel kinnistute sihtotstarvete muutmine

 • Millest alustada

  Kirjuta lihtkirjalik taotlus.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada kinnistu omanike lihtkirjalik taotlus, viitega ehitusloale, kasutusloale või detailplaneeringule aadressil Tallinn 15198, Vabaduse väljak 7, Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

  Tulemus

  Vastavalt kehtivale korrale muudetud sihtotstarve.

 • Osutajad   Osutamiskohad