Kodukultuuri ja majandusringid

Huvikoolide õppetegevuse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitatud õppekava. Kodukultuuri ja majandusringid kuuluvad üldkultuuri õppekava valdkonda.

Kodukultuuri ja majandusringid aidavad kaasa õpilaste loomingulisele enesemääratlemisele ja enesetäiendamisele ning seega ka elus toimetulekule. Nende huviringide abil on õpilasel võimalus tutvuda ärimaailmaga ja omandada kaasaegseid ning tulevikujuhile vajalikke teadmisi.

Tallinna munitsipaalhuvikoolides kehtib kaks hinnakirja:
1. Tallinna linna ja Tallinna lepinguliste omavalitsusüksuste õpilastele;
2. õpilastele, kelle elukohajärgne omavalitsus ei ole Tallinna linna lepinguline partner.

Tallinna linnaga huvihariduse toetamise lepingu sõlminud omavalitsused leiad siit.

 • Täpsema info pakutavate koduklutuuri ja majandusringide ning vabade kohtade olemasolu kohta leiad vastava huvikooli kodulehelt.

  Kuhu avaldus esitada

  Huviringi registreerimine toimub läbi soovitud kooli. Tallinna munitsipaalhuvikoolide asukohad leiad haridusameti andmebaasist.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Sind nõustab Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist Andres Vakra, tel 6404977, Andres.Vakra@tallinnlv.ee
 • Mustamäe Laste Loomingu Maja

  Nimetus Ühik Hind
  Kodukultuuriring, 4 tundi nädalas kuu 20.00 €
  Kodukultuuriring, 6 tundi nädalas kuu 23.00 €
  Kokanduse ring, 4 tundi nädalas kuu 25.00 €
  Kokanduse ring, 6 tundi nädalas kuu 27.00 €

  Tallinna Kanutiaia Huvikool

  Nimetus Ühik Hind
  Karjääri planeerimine 4 tundi nädalas kuu 24.00 €
  Karjääri planeerimine 6 tundi nädalas kuu 28.00 €
  Laste ja Noorte Äriõpe 4 tundi nädalas kuu 24.00 €
  Laste ja Noorte Äriõpe 6 tundi nädalas kuu 28.00 €
  Laste ja Noorte Äriõpe 8 tundi nädalas kuu 30.00 €
  Mina ja maailma 4 tundi nädalas kuu 24.00 €
  Stuudio „Noored ja kodu” 2 tundi nädalas (koolibaasil) kuu 16.00 €
  Stuudio „Noored ja kodu” 4 tundi nädalas kuu 18.00 €
  Stuudio „Noored ja kodu” 4 tundi nädalas kooli baasil kuu 18.00 €
  Stuudio „Noored ja kodu” 6t nädalas(kooli baasil) kuu 20.00 €
  Stuudio „Noored ja kodu” 6 tundi nädalas kuu 28.00 €
  Stuudio „Noored ja kodu” - huvi tekitav majandus, 4 tundi nädalas kuu 24.00 €
  Üldkultuuri valikala 3 tundi nädalas kuu 18.00 €

  Tallinna Kopli Huvikool

  Nimetus Ühik Hind
  Kodulugu 4 tundi nädalas kuu 23.00 €

  Tallinna Tondiraba Huvikool

  Nimetus Ühik Hind
  Kulinaariakool, 4 tundi nädalas kuu 28.00 €
  Kulinaariakool, 6 tundi nädalas kuu 35.00 €
  Majandus- ja ettevõtlusõpe, 4 tundi nädalas kuu 25.00 €
  Majandus- ja ettevõtlusõpe, 6 tundi nädalas kuu 30.00 €
  Tulevane arst, 4 tundi nädalas kuu 25.00 €
  Tulevane arst, 6 tundi nädalas kuu 30.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad