Tööõigusnõustamine

Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuse tööõigusnõustaja nõustab tööõigusalastes küsimustes e-posti ja telefoni teel. Konsultatsioonid on tasuta.

Teenus on mõeldud nii tööandjatele kui töövõtjatele. Küsimused võivad puudutada kõiki tööõiguse valdkondi, sh töölepingut, puhkust, töötasu, töö- ja puhkeaja küsimusi aga ka kollektiivseid töösuhteid. Samuti saab meilt konsultatsioone töösuhte dokumentide vormistamisel.

  • Millest alustada

    Esita tööõigusalane küsimus e-posti aadressil jelena.koffal@tallinnlv.ee Vastus saadetakse küsimuse esitaja e-posti aadressile esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul.

    Tallinna Strateegiakeskus

  • Osutajad   Osutamiskohad