Koolibuss

Koolibussid on mõeldud alg-, põhikoo­li- ning gümnaasiumiõpilaste­le. Koolibussi kasutamine on õpi­lastele tasuta. Koolibussi sisenemisel peab õpilane näitama juhile oma õpilaspiletit.  Koolibusside sõiduplaanid ja marsruudid on leitavad aadressil: http://www.tallinn.ee/koolibuss

Koolibussid ei sõida koolivaheaegadel.

  • Millest alustada

    Täpsemat informatsiooni koolibusside kohta saab telefonilt 643 4142

  • Osutajad   Osutamiskohad