Koolitustoetus korteriühistu juhatuse liikmele

Koolitustoetuse andmise eesmärk on suurendada korteriühistu juhatuse liikmete teadlikkust korteriühistu juhtimisega seotud õigusaktidest, sealhulgas juhatuse liikmete õigustest ja kohustustest ning valitsemisega kaasnevatest õigustest ja kohustustest, ning parandada korteriühistu juhatuse liikmete suhtlusoskust ja konfliktide lahendamise oskust.

Meetme eelarve 2021.aastal on 18 000 eurot.

Toetusteks eraldatud 167,50€, menetluses taotlustega broneeritud 0,0€, vabu vahendeid 17832,50€. Taotlusi võetakse vastu aastaringselt kuni meetme eelarve lõppemiseni.

(Esitatud 2 taotlust, millest 2 välja makstud, 0 menetluses ja 0 tagasi lükatud)

Korteriühistutele koolitustoetuse andmist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 11. veebruari 2021 määrus nr 3 „Korteriühistutele toetuste andmise kord“. Määruse teksti leiad Riigi Teatajajast: siit. Toetus on mõeldud Tallinna linna territooriumil asuvatele korteriühistutele.

Koolitustoetuse ülemmäär on 50% koolituse maksumusest, kuid maksimaalselt 130 eurot korteriühistu kohta kalendriaastas. Toetust on võimalik taotleda pärast koolitusel osalemist ning koolituse eest esitatud arve tasumist.

 

 • Millest alustada

  Koolitusele esitatavad nõuded:
  1. koolitus on toimunud taotluse esitamise kalendriaastal;
  2. koolituse maht on vähemalt 32 tundi ning see on korteriühistu juhi baaskoolitus või täienduskoolitus või kinnisvarahalduri (tase 4 või 5) kutse omandamisega seotud koolitus;
  3. koolituse korraldajal peab olema Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud tegevusluba või ta peab olema esitanud asjaomase majandustegevusteate.

  Taotluse täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi (TTR)

  Tutvu kasutajajuhendiga taotlejale, mille leiab siit

  Isikutuvastus

  Koolitustoetuse taotluses tuleb märkida:
  1. koolituse nimetus, koolituse maht (tundides) ja koolitaja nimi või nimetus.
  Koolitustoetuse taotlusele tuleb lisada:
  1. koolitustunnistus;
  2. koolituse eest esitatud arve tasumist tõendav maksekorraldus või muu tasumist tõendav dokument.

  Tulemus

  Otsus toetuse andmise kohta tehakse 10 päeva jooksul pärast andmete kontrollimist.

  Toetus kantakse üle 21 päeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest.

  Koolitustoetus makstakse välja tingimusel, et eelarves on vahendid olemas.

  Tallinna Linnavaraamet

  • Ametnik:

   Lya Kalpus

  • Aadress:

   Vabaduse väljak 10

  • Telefon:

   6404296

  • E-post:

   lya.kalpus@tallinnlv.ee

  • Kommentaar:

   Infosaali number 640 4431

  • Ametnik:

   Ene Padrik

  • Aadress:

   Vabaduse väljak 10

  • Telefon:

   6404635

  • E-post:

   ene.padrik@tallinnlv.ee

  • Kommentaar:

   Infosaali number 640 4431

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)