Koolitustoetus korteriühistu juhatuse liikmele

Korteriühistu juhatuse liige saab taotleda toetust koolitusel osalemise jaoks.

Toetuse eesmärk on suurendada korteriühistu juhatuse liikmete teadlikkust:

 •  korteriühistu juhtimisega seotud õigusaktidest;
 •  juhatuse liikmete õigustest ja kohustustest;
 •  valitsemisega kaasnevatest õigustest ja kohustustest.

Samuti on toetuse siht parandada korteriühistu juhatuse liikmete suhtlus- ja konfliktide lahendamise oskust.

Toetusega võib katta kuni 50% koolituse maksumusest, kuid maksimaalselt 130 eurot korteriühistu kohta kalendriaastas. Toetust on võimalik taotleda pärast koolitusel osalemist ning koolituse eest esitatud arve tasumist.

Nõuded koolitusele:

 •         koolitus on toimunud taotluse esitamise kalendriaastal,
 •          koolituse maht on vähemalt 32 tundi ning see on korteriühistu juhi baaskoolitus või täiendkoolitus või kinnisvarahalduri (tase 4 või 5) kutse omandamisega seotud koolitus,
 •         koolituse korraldajal peab olema Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud tegevusluba või ta peab olema esitanud asjaomase majandustegevusteate.

Taotlusi võetakse vastu aasta ringi, kuni toetuse maksmiseks kavandatud raha jagub.

 

Toetuse andmine 2022. aastal

 

 Toetuse eelarve 2022. aastal on 4000 eurot, millest:

 

 •          toetusteks on eraldatud 480 eurot,
 •        taotlustega broneeritud 0 eurot,
 •        vabu vahendeid 3520 eurot.

Esitatud on 5 taotlust, millest välja makstud on 5, menetluses 0 ja tagasi lükatud 0 taotlust.

 

 • Millest alustada

  Taotluse esitamiseks sisene Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi, kasutades ID-kaarti või mobiil-ID-d.

  Vali "Projekti- ja tegevustoetused", seejärel vajuta vasakult "Alusta uut taotlust" ning vali "Tegevustoetused" ja siis "Korteriühistud". 

  Taotluses tuleb märkida:

  •   koolituse nimetus;
  •   koolituse maht (tundides);
  •   koolitaja nimi või nimetus.

  Koolitustoetuse taotlusele tuleb lisada:

  •  koolitustunnistus;
  •  koolituse eest esitatud arve tasumist tõendav maksekorraldus või muu tasumist tõendav dokument.

  Tulemus

  Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul peale taotluse esitamist. Positiivse otsuse korral kantakse toetus taotleja arvelduskontole 21 päeva jooksul peale otsuse tegemist. 

  Tallinna Linnavaraamet

  • Ametnik:

   Ene Padrik

  • Aadress:

   Vabaduse väljak 10

  • Telefon:

   6404635

  • E-post:

   ene.padrik@tallinnlv.ee

  • Kommentaar:

   Infosaali number 640 4431