Korraldatud jäätmevedu

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtades kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt.

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus organiseerida oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu, mis tähendab seda, et majapidamises tekkivad olmejäätmed kogub ja transpordib jäätmeveoettevõte, kelle linn on hanke korras edaspidi riigihangete seaduse alusel andnud ainuõiguse teenindada jäätmeveopiirkonda. Jäätmeveo piirkondadega saab tutvuda siin.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud:

 • segaolmejäätmed (sortimisjäägid)
 • vanapaber ja papp
 • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
 • suurjäätmed

Need jäätmeliigid tohib üle anda ainult piirkonda lepinguliselt teenindavale jäätmevedajale või vaba turu olukorras vastavat keskkonnakaitseluba omavale ettevõttele. Pakendijäätmed ei ole hõlmatud korraldatud jäätmeveoga.

Jäätmeveohindadest, -graafikust, lisateenustest lisainfot on võimalik saada veoteenuse osutaja poolt.

Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011.a määruse nr 28 "Tallinna jäätmehoolduseeskiri" alusel on Tallinna haldusterritoorium jagatud 13 jäätmeveopiirkonnaks, nendega saab tutvuda veebilehel ja Tallinna veebikaardil.
Jäätmeveo piirkonnas elavad või asuvad jäätmevaldajad loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks jäätmeseaduse alusel. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud nii elamud kui ka ettevõtted ja asutused. Jäätmevaldajal on õigus taodelda vabastus korraldatud jäätmeveost, juhul kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata ning kui jäätmevaldaja omab jäätmeluba. Isik, kellel puuduvad nimetatud alused vabastamiseks ja ei anna tekkekohal jäätmeid üle, rikub jäätmeseadust ja Tallinna jäätmehoolduseeskirjast tulenevaid jäätmete liigiti kogumise ja üleandmise nõudeid.
Teemakohast lisainfot jagavad linnaosa valitsused ja Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakond.

 • E-teenus ehk iseteenindus keskkond on kättesaadav Mustamäe, Kristiine, Pirita, Haabersti elanikele. Esita taotlus veebilehel,

  Kesklinna sh Vanalinna elanikele veebilehel

  ja Põhja-Tallinna ning Lasnamäe elanikele veebilehel.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Mustamäe, Kristiine, Pirita, Haabersti elanikke ja äriühinguid teenindab Tallinna Jäätmekeskus, vt kontaktandmed allpool;

  Kesklinna sh Vanalinna elanikke ja äriühinguid teenindab Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, vt kontaktandmed allpool;

  Põhja-Tallinna ja Lasnamäe elanikke ja äriühinguid teenindab Eesti Keskkonnateenused AS, vt kontaktandmed allpool.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Mustamäe, Kristiine, Pirita, Haabersti elanikke ja äriühinguid teenindab Tallinna Jäätmekeskus, vt kontaktandmed allpool;

  Kesklinna sh Vanalinna elanikke ja äriühinguid teenindab Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, vt kontaktandmed allpool;

  Põhja-Tallinna ja Lasnamäe elanikke ja äriühinguid teenindab Eesti Keskkonnateenused AS, vt kontaktandmed allpool.

  Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid (iseteenindus vastaval veebilehel) ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Mustamäe, Kristiine, Pirita, Haabersti elanikke ja äriühinguid teenindab Tallinna Jäätmekeskus, vt kontaktandmed allpool;

  Kesklinna sh Vanalinna elanikke ja äriühinguid teenindab Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, vt kontaktandmed allpool;

  Põhja-Tallinna ja Lasnamäe elanikke ja äriühinguid teenindab Eesti Keskkonnateenused AS, vt kontaktandmed allpool.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Mustamäe, Kristiine, Pirita, Haabersti elanikke ja äriühinguid teenindab Tallinna Jäätmekeskus, vt kontaktandmed allpool;

  Kesklinna sh Vanalinna elanikke ja äriühinguid teenindab Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, vt kontaktandmed allpool;

  Põhja-Tallinna ja Lasnamäe elanikke ja äriühinguid teenindab Eesti Keskkonnateenused AS, vt kontaktandmed allpool.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Tallinna Jäätmekeskus

  Nimetus Ühik Hind
  Aia- ja haljastusjäätmete kott kuni 150 l tk 2.70 €
  Biolagunevate jäätmete kogumismahuti (140 l) tühjendamine krd 1.20 €
  Biolagunevate jäätmete kogumismahuti (240 l) tühjendamine krd 1.32 €
  Graafikuväline lisatühjendus, lisandub 20% vastava kogumismahuti tühjendamise teenustasust krd 0.00 €
  Haabersti jäätmeveopiirkonnas nr 1, Kristiine jäätmeveopiirkonnas nr 5 ning Pirita jäätmeveopiirkonnas nr 13 jäätmete käitlushüvitis presskonteineri tühjendamisel tonn 31.80 €
  III kategooria loomsete kõrvalsaaduste kogumismahuti (140 l) tühjendamine krd 2.94 €
  III kategooria loomsete kõrvalsaaduste kogumismahuti (240 l) tühjendamine krd 3.24 €
  Jäätmekoti või ratastel kogumismahuti käsitransport veokini (11-20 m) krd 3.00 €
  Jäätmekoti või ratastel kogumismahuti käsitransport veokini (21-40 m) krd 4.20 €
  Kasutatud kogumismahuti (1100 l) müük Lasnamäe, Põhja-Tallinna ja Nõmme jäätmeveo piirkondades tk 230.40 €
  Kasutatud kogumismahuti (140 l) müük Lasnamäe, Põhja-Tallinna ja Nõmme jäätmeveo piirkondades tk 38.40 €
  Kasutatud kogumismahuti (240 l) müük Lasnamäe, Põhja-Tallinna ja Nõmme jäätmeveo piirkondades tk 45.60 €
  Kasutatud kogumismahuti (370 l) müük Lasnamäe, Põhja-Tallinna ja Nõmme jäätmeveo piirkondades tk 86.40 €
  Kasutatud kogumismahuti (600-660 l) müük Lasnamäe, Põhja-Tallinna ja Nõmme jäätmeveo piirkondades tk 180.00 €
  Kasutatud kogumismahuti (770-800 l) müük Lasnamäe, Põhja-Tallinna ja Nõmme jäätmeveo piirkondades tk 182.40 €
  Kasutatud kogumismahuti müügihinda vähendatakse olenevalt mahuti kasutuseast tk 0.00 €
  Kleebis kogumismahutile tk 2.50 €
  Kogumismahuti (1100 l) rent kuu 5.70 €
  Kogumismahuti (140-1100 l) paigaldamine, teisaldamine või äraviimine tk 9.60 €
  Kogumismahuti (140-370 l) pesu tk 10.20 €
  Kogumismahuti (140 l) rent kuu 1.62 €
  Kogumismahuti (140 l) vooderduskott koos paigaldusega tk 1.62 €
  Kogumismahuti (240 l) rent kuu 1.98 €
  Kogumismahuti (240 l) vooderduskott koos paigaldusega tk 1.98 €
  Kogumismahuti (2500-4500 l) paigaldamine, teisaldamine või äraviimine tk 43.20 €
  Kogumismahuti (2500-4500 l) pesu tk 25.20 €
  Kogumismahuti (2500 l) rent kuu 15.00 €
  Kogumismahuti (370 l) rent kuu 2.18 €
  Kogumismahuti (4500 l) rent kuu 18.00 €
  Kogumismahuti (600-1100 l) pesu tk 12.60 €
  Kogumismahuti (600-660 l) rent kuu 4.50 €
  Kogumismahuti (770-800 l) rent kuu 4.50 €
  Kogumismahuti mahtu ületavate jäätmete (sõltumata jäätmeliigist) äravedu 12.60 €
  Lepingu, graafiku, võlateate või korduva arve saatmine posti teel krd 1.80 €
  Ligipääs kogumismahutile erivahendiga (võti, pult, lühinumber vm) kolm või enam korda kuus kuu 7.10 €
  Ligipääs kogumismahutile erivahendiga (võti, pult, lühinumber vm) kuni kaks korda kuus kuu 4.80 €
  Lukk kogumismahutile tk 11.50 €
  Lukuaasad kogumismahutile koos paigaldusega komplekt 6.00 €
  Mustamäe jäätmeveopiirkondades nr 3 ja 4 jäätmete käitlushüvitis presskonteineri tühjendamisel tonn 55.92 €
  Paberi ja kartongi kogumismahuti (1100 l) tühjendamine krd 0.00 €
  Paberi ja kartongi kogumismahuti (140 l) tühjendamine krd 0.00 €
  Paberi ja kartongi kogumismahuti (240 l) tühjendamine krd 0.00 €
  Paberi ja kartongi kogumismahuti (2500 l) tühjendamine krd 0.00 €
  Paberi ja kartongi kogumismahuti (370 l) tühjendamine krd 0.00 €
  Paberi ja kartongi kogumismahuti (4500 l) tühjendamine krd 0.00 €
  Paberi ja kartongi kogumismahuti (600-660 l) tühjendamine krd 0.00 €
  Paberi ja kartongi kogumismahuti (770-800 l) tühjendamine krd 0.00 €
  Pakendatud mahutiväliste jäätmete (sõltumata jäätmeliigist) äravedu 12.60 €
  Presskonteineri paigaldamine, teisaldamine või äraviimine tk 115.20 €
  Presskonteineri pesu tk 132.00 €
  Presskonteineri rent kuu 144.00 €
  Presskonteineri tühjendamine krd 115.20 €
  Segaolmejäätmete jäätmekoti kuni 150 l äravedu krd 1.32 €
  Segaolmejäätmete kogumismahuti (1100 l) tühjendamine krd 7.50 €
  Segaolmejäätmete kogumismahuti (140 l) tühjendamine krd 2.46 €
  Segaolmejäätmete kogumismahuti (240 l) tühjendamine krd 2.70 €
  Segaolmejäätmete kogumismahuti (2500 l) tühjendamine krd 17.04 €
  Segaolmejäätmete kogumismahuti (370 l) tühjendamine krd 3.42 €
  Segaolmejäätmete kogumismahuti (4500 l) tühjendamine krd 25.32 €
  Segaolmejäätmete kogumismahuti (600-660 l) tühjendamine krd 4.86 €
  Segaolmejäätmete kogumismahuti (770-800 l) tühjendamine krd 5.70 €
  Suurjäätmete äravedu Mustamäe jäätmeveo piirkondades nr 3 ja 4 ning Pirita jäätmeveo piirkonnas nr 13 14.04 €
  Tehniku väljakutse tund 24.00 €
  Tühisõit jäätmete (v.a suurjäätmed ning paber ja kartong) äraveol, 50% vastava kogumismahuti tühjendamise teenustasust krd 0.00 €
  Tühisõit paberi ja kartongi äraveol krd 0.00 €
  Tühisõit suurjäätmete äraveol krd 7.02 €
 • Osutajad   Osutamiskohad