Korraldatud jäätmevedu

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtades kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt.

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus organiseerida oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu, mis tähendab seda, et majapidamises tekkivad olmejäätmed kogub ja transpordib jäätmeveoettevõte, kelle linn on hanke korras edaspidi riigihangete seaduse alusel andnud ainuõiguse teenindada jäätmeveopiirkonda. Jäätmeveo piirkondadega saab tutvuda siin.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud:

 • segaolmejäätmed (sortimisjäägid)
 • vanapaber ja papp
 • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
 • suurjäätmed

Need jäätmeliigid tohib üle anda ainult piirkonda lepinguliselt teenindavale jäätmevedajale või vaba turu olukorras vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele. Pakendijäätmed ei ole hõlmatud korraldatud jäätmeveoga.

Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011.a määruse nr 28 "Tallinna jäätmehoolduseeskiri" alusel on Tallinna haldusterritoorium jagatud 13 jäätmeveopiirkonnaks, nendega saab tutvuda veebilehel ja Tallinna veebikaardil.
Jäätmeveo piirkonnas elavad või asuvad jäätmevaldajad loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks jäätmeseaduse alusel. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud nii elamud kui ka ettevõtted ja asutused. Jäätmevaldajal on õigus taodelda vabastus korraldatud jäätmeveost, juhul kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata ning kui jäätmevaldaja omab jäätmeluba. Isik, kellel puuduvad nimetatud alused vabastamiseks ja ei anna tekkekohal jäätmeid üle, rikub jäätmeseadust ja Tallinna jäätmehoolduseeskirjast tulenevaid jäätmete liigiti kogumise ja üleandmise nõudeid.
Teemakohast lisainfot jagavad linnaosa valitsused ja Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakond.

 • E-teenus on kättesaadav Põhja-Tallinna, Kesklinna, Mustamäe, Haabersti ja Lasnamäe (Laagna-Tondiraba ja Priisle-Mustakivi) elanikele. Esita taotlus www.prugi.ee keskkonnas

  Tallinna Jäätmekeskus

  • E

   (8:15 - 18:00)

  • T

   (8:15 - 17:00)

  • K

   (8:15 - 17:00)

  • N

   (8:15 - 17:00)

  • R

   (8:15 - 16:00)

  • Tallinna Jäätmekeskus

   Põhja-Tallinn, Haabersti, Kristiine, Mustamäe, Lasnamäe (Laagna-Tondiraba ja Priisle-Mustakivi) 

 • Loe täpsemalt siit Saada e-mail aadressil keskkonnaamet@tallinnlv.ee.

  Tallinna Jäätmekeskus

  • E

   (8:15 - 18:00)

  • T

   (8:15 - 17:00)

  • K

   (8:15 - 17:00)

  • N

   (8:15 - 17:00)

  • R

   (8:15 - 16:00)

  • Tallinna Jäätmekeskus

   Põhja-Tallinn, Haabersti, Kristiine, Mustamäe, Lasnamäe (Laagna-Tondiraba ja Priisle-Mustakivi) 

 • Tule kohale aadressil Harju 13, III korrus, tuba 303.

 • Helista numbril 616 4012

 • Pöördu kirjalikult aadressil Tallinna Keskkonnaamet Harju 13, 10130 TALLINN

 • Tallinna Jäätmekeskus

  Nimetus Ühik Hind
  Mahuti rent 1100 l Kuu 5.70 €
  Mahuti rent 140 l Kuu 1.62 €
  Mahuti rent 240 l Kuu 1.98 €
  Mahuti rent 600-660 l Kuu 4.50 €
  Mahuti rent 770-800 l Kuu 4.50 €
  Rendile antava mahuti lukuaasad koos paigaldusega Komplekt 6.00 €
  Biolagunevate jäätmete mahuti tühjendus, äravedu, mahuti 140 l Kord 2.34 €
  Biolagunevate jäätmete mahuti tühjendus, äravedu, mahuti 240 l Kord 2.58 €
  Biolagunevate jäätmete süvakogumismahuti tühjendus, äravedu 7.32 €
  Graafikuväline lisatühjendus +20% regulaarsele hinnakirjale Kord 0.00 €
  Jäätmekoti või ratastel kogumismahuti käsitransport veokini 11-20m Kord 3.00 €
  Jäätmekoti või ratastel kogumismahuti käsitransport veokini 21 m ja enam Kord 4.20 €
  Jäätmekott 140 l koos paigaldusega Tükk 1.62 €
  Jäätmekott 240 l koos paigaldusega Tükk 1.98 €
  Kleebis jäätmemahutile Tükk 2.50 €
  Kliendi võtme, puldi, lühinumbriga mahuti, värava, tõkkepuu jms avamine kuni 2 korda kuus kuu 4.80 €
  Kogumismahuti mahtu ületavad jäätmed (kõrval ja üle) laadimine, vedu Kuupmeeter 12.60 €
  Lukuaasade paigaldus konteinerile Tükk 6.60 €
  Mahuti paigaldamine, teisaldamine ja äratoomine Tükk 9.60 €
  Mahuti, värava, ukse, tõkkepuu avamine (kolm või enam korda kuus) võtme, puldi, kaardi, lühinumbriga kuu 7.10 €
  Paberi ja kartongi mahuti tühjendus, äravedu, mahuti 2500 l Kord 0.00 €
  Paberi ja kartongi mahuti tühjendus, äravedu, mahuti 4500 l Kord 0.00 €
  Paberi ja kartongi mahuti tühjendus, äravedu, mahuti 600 l Kord 0.00 €
  Paberi ja kartongi süvakogumismahuti tühjendus, äravedu 0.00 €
  Paberkandjal korduvarve, graafiku, lepingu jms saatmine posti teel Kord 1.80 €
  Pakendatud mahutivälised jäätmed Kuupmeeter 12.60 €
  Segaolmejäätmete mahuti tühjendus, äravedu, jäätmekott >=150 l Kord 1.26 €
  Segaolmejäätmete mahuti tühjendus, äravedu, mahuti 1100 l Kord 7.14 €
  Segaolmejäätmete mahuti tühjendus, äravedu, mahuti 140 l Kord 2.34 €
  Segaolmejäätmete mahuti tühjendus, äravedu, mahuti 240 l Kord 2.58 €
  Segaolmejäätmete mahuti tühjendus, äravedu, mahuti 2500 l Kord 16.14 €
  Segaolmejäätmete mahuti tühjendus, äravedu, mahuti 370 l Kord 3.24 €
  Segaolmejäätmete mahuti tühjendus, äravedu, mahuti 4500 l Kord 24.00 €
  Segaolmejäätmete mahuti tühjendus, äravedu, mahuti 600 l Kord 4.62 €
  Segaolmejäätmete mahuti tühjendus, äravedu, mahuti 800 l Kord 5.40 €
  Segaolmejäätmete süvakogumismahuti tühjendus, äravedu 7.32 €
  Suurjäätmete äravedu Kuupmeeter 14.04 €
  Tühisõit 50% suurjäätmete 1 m3 äraveo teenustasust Kord 0.00 €
  Tühisõit 50% vastava kogumismahuti tühjendamise teenustasust Kord 0.00 €
  Võlateate saatmine Kord 1.80 €
  Ühekordne teenustasu Kord 0.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad