Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotluste läbivaatamine.
Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastamist. Täidetud taotlus esitatakse linnaosavalitsusele, kes kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja linnaosa vanema korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastatuks. Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotlemine on õigustatud kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

 • Täida vorm, mille leiad siit.

  Isikutuvastus

  Digiallkirjasta.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada oma linnaosa e-posti aadressile.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • 1. Tutvu vormiga, mille leiad siit 2. Tule kohale elukoha järgse linnaosavalitsuse aadressil

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita klienditeenindajale.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Täida vorm, mille leiad siit

  Isikutuvastus

  Lisa taotlusele isikut tõendava dokumendi koopia või muud vajaminevad lisad.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada koos nõutud lisadega linnaosa valitsuse posti aadressile.

 • Osutajad   Osutamiskohad