Korteriühistute koolitamise toetamine

Meetme eelarve 2019.aastal on 18 000 eurot,

Sellest toetusteks eraldatud 14 620,00 eurot, menetluses taotlustega broneeritud 125,00 eurot, vabu vahendeid 3 255,00 eurot.

 

(Esitatud 155 taotlust, millest 142 välja makstud, 5 taotlus on menetluses ja 8 tagasi lükatud)

Korteriühistutele koolitustoetuse andmist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määrus nr 21 „Korteriühistutele toetuste andmise kord“. Määruse teksti leiad Riigi Teatajajast: siit. Toetus on mõeldud Tallinna linna territooriumil asuvatele korteriühistutele. Koolitustoetuse suurus korteriühistu kohta on kuni 130 eurot aastas. Toetatakse MTÜ Eesti Korteriühistute Liidu või MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu poolt korraldatud koolitust, mis on toimunud taotluse esitamise aastal. Toetust on võimalik taotleda pärast koolitusel osalemist ning koolituse eest esitatud arve tasumist.

 • Millest alustada

  Tutvu toetuse saamise tingimuste ja taotlusele esitatavate nõuetega. Taotluse täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi (TTR)

  Tutvu kasutajajuhendiga taotlejale, mille leiab siit

  Isikutuvastus

  VOLIKIRI, kui taotluse esitab volitatud isik (kasutusjuhend), volikirja näidis

  Taotlus esitatakse äriregistri B-kaardil fikseeritud esindusõiguse nõudeid järgides.

  Tulemus

  Otsus toetuse andmise kohta tehakse 10 päeva jooksul pärast andmete kontrollimist.

  Toetus kantakse üle 21 päeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest.

  Koolitustoetus makstakse välja tingimusel, et eelarves on vahendid olemas.

  Tallinna Linnavaraamet

  • Ametnik:

   Ene Kull

  • Aadress:

   Vabaduse väljak 10

  • Telefon:

   6404522

  • E-post:

   ene.kull@tallinnlv.ee

  • Kommentaar:

   Infosaali number 640 4431

  • E

   (14:00 - 16:30)

  • N

   (9:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad