Korteriühistute koolitamise toetamine

Meetme eelarve 2018.aastal on 18 000 eurot,

Sellest toetusteks eraldatud 8 877,50 eurot, menetluses taotlustega broneeritud 3 612,50 eurot, vabu vahendeid 5 510,00 eurot.

Korteriühistute koolitustoetuse andmise kord kinnitati Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2018 määrusega nr 4 (RT IV, 16.02.2018, 26). Toetus on mõeldud Tallinna linna territooriumil asuvatele korteriühistutele. Koolitustoetuse suurus korteriühistu kohta on kuni 130 eurot aastas. Toetatakse MTÜ Eesti Korteriühistute Liit või MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit korraldatud koolitust, mis on toimunud taotluse esitamise aastal. Toetust on võimalik taotleda pärast koolitusel osalemist ning koolituse eest esitatud arve tasumist.

 • Millest alustada

  Tutvu toetuse saamise tingimuste ja taotlusele esitatavate nõuetega.

  Taotluse täitmiseks ja esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.

  Tutvu kasutajajuhendiga taotlejale, mille leiab siit.

  Isikutuvastus

  • Koolitaja väljastatud TÕEND koolitusel osalemise kohta,
  • KULUDOKUMENDID (arve(d) ja tasumist kinnitavad maksekorraldus(ed),
  • VOLIKIRI, kui taotluse esitab volitatud isik. (näidis)

  Taotlus allkirjastatakse äriregistri B-kaardil fikseeritud esindusõiguse nõudeid järgides.

  Tulemus

  Otsus toetuse andmise kohta tehakse 10 päeva jooksul pärast andmete kontrollimist.

  Toetus kantakse üle 21 päeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest.

  Koolitustoetus makstakse välja tingimusel, et eelarves on vahendid olemas.

  Tallinna Linnavaraamet

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)