Kriisiohjamistegevused

Linna riskianalüüsi ja kriisireguleerimisplaani koostamine, elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldusega seonduvate ülesannete täitmine, Tallinna Abikeskuse telefoni 14410 töö tagamine, linna kriisireguleerimise struktuuriüksuste töö ning kriisireguleerimisõppuste ja -koolituste korraldamine.

  • Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

    Kontaktandmed

  • Osutajad   Osutamiskohad