Kriisiohjamistegevused

Linna riskianalüüsi ja kriisireguleerimisplaani koostamine, elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldusega seonduvate ülesannete täitmine, Tallinna Abikeskuse telefoni 1345 töö tagamine, linna kriisireguleerimise struktuuriüksuste töö ning kriisireguleerimisõppuste ja -koolituste korraldamine.

  • Tallinna Kommunaalamet

    Kontaktandmed

  • Osutajad   Osutamiskohad