Kuuldematerjalide koostamine

Kuuldematerjalide valmistamine nägemispuudega inimestele: teabe-, ilukirjandus- ja vabaharidusmaterjalide skannimine ja helikandjale salvestamine.

 • Millest alustada

  Pöörduda isiklikult teenuse osutaja poole. Soovitud materjal viiakse paberkandjal (raamat või muu materjal) teenuse osutaja kätte. Teenuse osutaja teeb paberkandjal olevast materjalist helimaterjali või
  skaneerib digitaalseks materjaliks.

  MTÜ Põhja-Eesti Pimedate Ühing

  Tulemus

  Tavatekst skaneeritakse või loetakse helifaili. Luuakse nägemispuudega isikutele võrdsed võimalused info-, teabe-, õppe- jm materjalide kohandatud kujul kasutamiseks.
  Helifail asub aadrssil www.helikiri.ee. Skaneeritud tekstraamatud on kättesaadavad aadressilt http://raamat.ppy.ee/login/.

 • Osutajad   Osutamiskohad