Laste päevakeskuse teenus

Laste päevakeskuse teenuse eesmärk on luua koolikohustuslikele lastele tingimused lapse võimete tasakaalustatud arenguks ning aidata ennetada perekonna toimetulekuraskusi, pakkudes lapsele päevast toetust ja rakendust ning abi õppetöös.

Teenuse raames saab laps:

 1. individuaalset nõustamist kooliküsimustes;
 2. psühholoogilist abi;
 3. toetust igapäevaelu kohustustega toimetulemisel ja enese eest hoolitsemisel;
 4. suhtlemisõpetust ja abi sotsiaalse võrgustiku taastamisel või loomisel;
 5. sobivaid tingimusi õppimiseks ja tuge õppetöös;
 6. eakohast arengut toetavaid vabaajategevusi;
 7. toitlustamist.

Laps saab teenusele lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja suunamisel. Teenust osutatakse tööpäevadel.

 • Millest alustada

  Lapse suunab teenusele elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Lasnamäe Lastekeskus

  Nimetus Ühik Hind
  Majutus: koht toas õppurite jaoks Kuu 150.00 €
  A4 must-valge ühepoolne koopia ja printimine Lehekülg 0.10 €
  A4 värviline ühepoolne koopia ja printimine Lehekülg 0.75 €
  Auditooriumi kasutamine (86 m2) Tund 12.00 €
  Auditooriumi kasutamine (86 m2, pianiino, karaoke) Tund 15.00 €
  Fuajee kasutamine (50 m2) Tund 12.00 €
  Klassiruumi kasutamine Tund 10.00 €
  Konverentsi- ja helitehnika kasutamine Tund 10.00 €
  Konverentsi- ja helitehnika teenus Tund 15.00 €
  Linnalaager (toitlustamine 2 korda päevas) 8 tundi Päev 12.00 €
  Majutus: koht toas külalise jaoks Ööpäev 10.00 €
  Majutus: koht toas õpilase jaoks väljastpoolt Tallinna Ööpäev 8.00 €
  Osalustasu huviringis 1 kord nädalas Kuu 5.00 €
  Osalustasu huviringis 2 korda nädalas Kuu 10.00 €
  Peoruumi kasutamine (55 m2 ) Tund 15.00 €
  Päevakeskuse teenus koos toitlustamisega 1 kord päevas õpilasele väljastpoolt Tallinna Kuu 80.00 €
  Toitlustamine (1 kord päevas) õpilasele teistest linnaosadest Kuu 20.00 €
  Toitlustamine (3 korda päevas) õpilasele väljastpoolt Tallinna Kuu 50.00 €
  Võimla kasutamine (290 m2, ilma duðiruumita) Tund 19.00 €
  Võimla kasutamine (290 m2 koos duðiruumidega) Tund 25.00 €

  Pirita Vaba Aja Keskus

  Nimetus Ühik Hind
  Erivajadustega laste, noorte ja täiskasvanute programmid 1; 5 päeva vahetus 30.00 €
  Erivajadustega laste perede ühepäevase välasõidu osalustasu pereliikmele krd 4.00 €
  Erivajadustega laste perepäeval pereliikme osalustasu 2 päeva, 1 krd 10.00 €
  Erivajadustega laste perepäeval pereliikme osalustasu 2 päeva, 2 krd 15.00 €
  Kohtumisnurk erivajadustega lastele ja noortele kolmel korral kuus krd 2.00 €
  Muusikateraapia erivajadustega lastele ja noortele kolmel korral kuus kuu 6.00 €
  Saori loovkudumine neljal korral kuus kuu 5.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad