Soodustused ja toetused lasteaias

Tallinna elanikel on võimalik taotleda kohatasuvabastust ja toidukulu tasumisest vabastust munitsipaallasteaias käiva lapse eest.

Toidukulu vabastus linna kehtestatud piirmäära ulatuses kehtib kõigile lastele, selleks vanem taotlust tegema ei pea.

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:

 • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

netosissetulek esimese pereliikme kohta on 653,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 523,19 eurot:

2-liikmelise pere puhul maksimaalselt 1177,18 eurot;

3-liikmelise pere puhul maksimaalselt 1700,37 eurot;

4-liikmelise pere puhul maksimaalselt 2223,56 eurot;

5-liikmelise pere puhul maksimaalselt 2746,75 eurot.

 • kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
 • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

 Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

 

 •  

  Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht

  Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. Lapse toidukulu tasumisest täielikult vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka lasteasutuse õpetaja või asenduskodu juhataja.

  Isikutuvastus

  Võta kaasa isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht. Erandkorras saab avalduse esitada paberkandjal lasteaia direktorile.

   

  Tulemus

  Lapsevanem on taotluse alusel vabastatud kohatasu (ehk lapsevanema osa) tasumisest määruses toodud tingimuste täitmise korral.

  Toidukulu tasumisest on piirmäära ulatuses automaatselt vabastatud kõik lapsevanemad.

  Lapsevanema taotluse alusel on toidukulu tasumisest täiel määral vabastatud vähekindlustatud perede lapsed ja lastekodude lapsed.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Esita arupärimine lasteaia direktorile.

 • Osutajad   Osutamiskohad