Lasteaiakoht erivajadusega lapsele

Lastehoiu ja alushariduse võimaldamine erivajadusega lastele sobitus- või eri-rühmas (tasandus- või arendusrühmas, keha- nägemis-, kuulmis- või liitpuudega laste rühmas või pervasiivsete arengu-häiretega laste rühmas).

Rohkem infot leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt: Eriõppe võimalused lasteaedades; Õppenõustamine Tallinnas

Täiendavat infot küsi vajadusel: Milena Pogodajeva, Tallinna õppenõustamiskeskuse direktor, direktor@onk.tln.edu.ee; telefon 640 4938

  • Osutajad   Osutamiskohad