Lastekaitse valveteenus

Teenuse eesmärk on nõustada politseiametnikke ja lastega tegelevaid spetsialiste.

Teenust osutatakse Tallinna Linnavalitsuse lastekaitsetöötajate töövälisel ajal (perioodil 01.01.2017 kuni 31.12.2017).

Teenuse igakordse osutamise aluseks on politsei pöördumine või väljakutse, millest tulenevalt lastekaitse ametnik viibib:

1. Kriminaalmenetluse seadustiku § 70 tulenevalt Kesklinna politseijaoskonnas (Kolde pst 65), Ida-Harju politseijaoskonna Ida-Tallinna konstaablijaoskonnas (Pinna 4) ja Lääne-Harju politseijaoskonna Lääne-Tallinna konstaablijaoskonnas (Rahumäe tee 6/1) toimuvatel alaealiste tunnistajate ülekuulamiste juures, s h juhul, kui

1.1. tunnistaja on noorem kui kümneaastane ja korduv ülekuulamine võib mõjuda kahjulikult alaealise psüühikale;

1.2. tunnistaja on noorem kui neljateistaastane ja ülekuulamine on seotud perevägivalla või seksuaalse väärkohtlemisega;

1.3. tunnistaja on kõne-, meele-, vaimupuudega või psüühikahäiretega.

2. Perevägivalla juhtumi lahendamise juures, kui laps on kannatanu ja vajab abi

3. Nõustama telefoni teel Kesklinna, Ida-Harju ja Lääne-Harju Politseijaoskonna Tallinna linna tööpiirkonna ametnikke ja Osalema kriisiolukorra lahendamisel, kui laps vajab abi

  • Osutajad   Osutamiskohad