Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava inimese sõiduki parkimiskaart

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel. Siseruumis tuleb kanda maski. Kehtib 2+2 reegel!

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardiks loetakse LS §167 lõike 4 alusel kehtestatud parkimiskaart või 1968. aasta teeliikluse konventsiooni täiendava Euroopa kokkuleppega liitunud riigi pädeva asutuse poolt väljaantud liikumispuudega inimese või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart.

 

 

Dokumendid ja avaldus liikumis- või nägemispuudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemiseks võetakse vastu Linnavalitsuse Infosaalis (Vabaduse väljak 7), laud nr 4. Kaardi taotlemiseks tuleb esitada :

1. isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba, lastel sünnitunnistus)

2. tööealisel puudega isikul Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus, kus on märge et isikul on keskmine, raske või sügav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle. NB ! Kui puude raskusastme ja lisakulude otsus on teile kättesaadav ainult eesti.ee lehelt, siis palun elektrooniliselt saata või välja printida otsuse pikem versioon, kus on peal kirjas et isikul on keskmine, raske või sügav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle. Kindlasti peab olemas olema ka otsuse kehtivusaeg. Otsus koosneb kahest leheküljest!

3. lapsel ja pensioniealisel puudega isikul lisaks Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusele pere või raviarsti väljastatud teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta.

4. Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puudega isiku kaart, kus on märge et isikul on keskmine, raske või sügav liikumis-või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

4. ajutise liikumis-või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral arstitõend (pere- või eriarsti väljastatud teatis ajutise kõrvalekalde kohta) .

5. parkimiskaarti taotleva isiku foto 3 x 4 cm

6. täidetud avaldus parkimiskaardi taotlemiseks

Parkimiskaarti liikumis- või nägemispuudega piiratud teovõimega isikule võib taotleda tema seaduslik esindaja (volituse alusel). Parkimiskaart antakse isikule välja tasuta.Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

Ajutise liikumis-või nägemisfunktsioonikõrvalekalde korral antakse parkimiskaart arstitõendi alusel kõrvalekalde möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks.

 

 • Täida taotluse vorm

  Avaldus kaardi taotlemiseks

  Austatud klient. Puudega inimese parkimiskaardi taotlemine COVID-19 leviku ajal. 1.Palume saata Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puudega isiku kaardist foto või puude otsuse koopia, täidetud avaldus ning dokumendifoto elektrooniliselt aadressile silvi.kivisik@tallinnlv.ee. Teiega võetakse ühendust. 2.Taotluse esitamine on võimalik ka paberkandjal. Selleks palume täita avaldus, millele lisada puuet tõendavast dokumendist koopia ja foto ning edastada see teenindusbüroo administraatori kätte. Teiega võetakse ühendust. 3. Teie mugavamaks teenindamiseks on võimalik parkimiskaart kätte saada postiga. Selleks palume lisada avaldusele sellekohane soov ja täpne postiaadress. 4.Täiendav informatsioon telefonil 58147708.

  Isikutuvastus

  Digiallkirjasta

  Kuhu avaldus esitada

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Helista telefonil 58147708

  Tallinna Transpordiamet

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • Lõuna 12.15 - 13.00

 • Isikutuvastus

  Austatud klient. Puudega inimese parkimiskaardi taotlemine COVID-19 leviku ajal. 1.Palume saata Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puudega isiku kaardist foto või puude otsuse koopia, täidetud avaldus ning dokumendifoto elektrooniliselt aadressile silvi.kivisik@tallinnlv.ee. Teiega võetakse ühendust. 2.Taotluse esitamine on võimalik ka paberkandjal. Selleks palume täita avaldus, millele lisada puuet tõendavast dokumendist koopia ja foto ning edastada see teenindusbüroo administraatori kätte. Teiega võetakse ühendust. 3. Teie mugavamaks teenindamiseks on võimalik parkimiskaart kätte saada postiga. Selleks palume lisada avaldusele sellekohane soov ja täpne postiaadress. 4.Täiendav informatsioon telefonil 58147708.

  1. võta kaasa isikut tõendavad dokumendid

  2.Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus või puudega isiku kaart, kus on märge, et isikul on keskmine, raske või sügav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

  NB ! Kui puude raskusastme ja lisakulude otsus on teile kättesaadav ainult eesti.ee lehelt, siis palun elektrooniliselt saata või välja printida otsuse pikem versioon, kus on peal kirjas et isikul on keskmine, raske või sügav liikumis- või nägemisfunktsioonihäire. Kindlasti peab olemas olema ka otsuse kehtivusaeg. Otsus koosneb kahest leheküljest!

  3. dokumendifoto

  4. pere- või eriarsti väljastatud teatis

  5. Kui kaardi taotleja ei ole võimeline ise kohale tulla, saab taotluse esitada ka tema esindaja volituse alusel.

  Pere- või eriarsti tõendit on vaja ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral. Juhul kui kaarti taotletakse lapsele või pensioniealisele isikule, on lisaks puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusele vaja esitada ka pere-või raviarsti tõend liikumis- või nägemisfunktsioonikõrvalekalde kohta.

  Kuhu avaldus esitada

  Täidetud avaldus saada silvi.kivisik@tallinnlv.ee Taotluse esitamine on võimalik ka paberkandjal. Selleks palume täita avaldus, millele lisada puuet tõendavast dokumendist koopia ja foto ning edastada see teenindusbüroo administraatori kätte

  Tulemus

  Teie mugavamaks teenindamiseks on võimalik parkimiskaart kätte saada postiga. Selleks palume lisada avaldusele sellekohane soov ja täpne postiaadress.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Helista telefonil 58147708

  Tallinna Transpordiamet

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • Lõuna 12.15 - 13.00

 • Osutajad   Osutamiskohad