Linnaplaneerimise ja ehituse arhiiv

Väljavõtete ja koopiate tegemine linnaplaneerimise ja ehituse arhiivist.
Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr. 563-k - "Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste hindade kehtestamine". Linnaplaneerimise Ameti arhiivis (Vabaduse väljak 7) säilitatakse järgmisi materjale:

 1. linna plaanid
 2. endiste kinnistute kaardid
 3. linna geoloogilised kaardid
 4. linna põhivõrgu materjalid
 5. geodeetilised uurimistööd
 6. planeeringute lähteülesanded
 7. üld-ja detailplaneeringud
 8. maadokumendid
 9. projekteerimistingimused
 10. ehitiste, rajatiste, tehnovõrkude projektid (ehitusload)
 11. teostusjoonised
 12. kasutusload (vastuvõtu aktid)
 • Lugupeetud arhiivi külastajad,
  Enne arhiivi kohapeale minemist veenduge, et Teid huvitavad materjalid on leitavad Tallinna planeeringute registrist. Palun vaadake täpsemat infot Planeeringute registri kohta. Planeeringute register sisaldab palju erinevaid jooniseid mis on kõigile nähtavad. Detail- ja üldplaneeringud leiate aadressilt: tpr.tallinn.ee ning ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste menetlusinfot veebiaadressil ehitus.tallinn.ee ja sisuinfot riiklikust Ehitisregistrist (EHR) https://www.mkm.ee/et/ehitisregister.
  Tallinna ajaloolisi kaarte saab vaadata ka Tallinna kaardiarhiivist http://gis.tallinn.ee/kaardiarhiiv
  Kui registrist ei piisa:

  Täida vorm, mille leiad jaotusest Vormid

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Sinu kontaktaadressile saabub vastuskiri, mis kinnitab saadetud vormi kohalejõudmist. Vastuskirjast selgub kas soovi on võimalik rahuldada, ning millal saab tulla materjalidega tutvuma.

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

  • Infoks arhiivi külastajale

   Teenindusbüroo väljastab külastajakaarte esmasp. kuni 16.45 ja neljap. kuni 11.45

 • Vastuvõtule soovijail registreeruda infolauas ning täita kohapeal vastav avaldus, mille leiad jaotusest Vormid

  Kuhu avaldus esitada

  Esita arhiivitöötajale.

  Arhiivis on võimalik tutvuda eelnimetatud töödega paberkandjal ja vajadusel tellida koopiaid. Tellitud koopiad väljastatakse arhiivist järgmisel vastuvõtuajal.

  NB! Korruselamute tüüpprojektide
  ja nende eriosade( hoonesisene elekter, küte, ventilatsioon, vesi, kanalisatsioon jm.) küsimuses palun pöörduda Rahvusarhiivi Tallinn, Madara 24 http:/www.ra.ee, telef. 69 38 668.
  Eelnevalt selgitada välja meie arhiivis hoone tüübi number.

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

  • Infoks arhiivi külastajale

   Teenindusbüroo väljastab külastajakaarte esmasp. kuni 16.45 ja neljap. kuni 11.45

 • Helistada numbril 6404258 või 6404259

  Tulemus

  Kui soovitud materjalid on olemas, siis on võimalik vastuvõtu ajal tulla tutvuma.

 • Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  Nimetus Ühik Hind
  Arhiividokumendi skaneerimine, formaat A0 Lehekülg 4.00 €
  Arhiividokumendi skaneerimine, formaat A1 Lehekülg 3.00 €
  Arhiividokumendi skaneerimine, formaat A2 Lehekülg 2.20 €
  Arhiividokumendi skaneerimine, formaat A3 Lehekülg 0.40 €
  Arhiividokumendi skaneerimine, formaat A4 Lehekülg 0.20 €
  Arhiividokumendi skaneerimise teenused Lehekülg 0.00 €
  Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A0 Lehekülg 1.65 €
  Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A1 Lehekülg 1.30 €
  Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A2 Lehekülg 1.00 €
  Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A3 Lehekülg 0.50 €
  Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A4 Lehekülg 0.19 €
  Värviline koopia arhiivi dokumendist, formaat A0 Lehekülg 16.00 €
  Värviline koopia arhiivi dokumendist, formaat A1 Lehekülg 9.00 €
  Värviline koopia arhiivi dokumendist, formaat A2 Lehekülg 6.00 €
  Värviline koopia arhiivi dokumendist, formaat A3 Lehekülg 4.00 €
  Värviline koopia arhiivi dokumendist, formaat A4 Lehekülg 2.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad