Lõkke tegemise luba

Lõkke tegemine avalikus kohas on lubatud ainult Tallinna Keskkonn- ja kommunaalaameti eelneval kooskõlastusel, välja arvatud selleks linnavalitsuse poolt välja ehitatud ja märgistatud lõkkeplatsidel. Avalikud lõkkekohad on leitavad Tallinna linna veebikaardilt, kui võtta kaardikihtide alt jaotus 'vaba aeg' ja selle alt 'lõkkekohad'. Need asuvad Stroomi rannas, Pikakari rannas, Aegna saarel ja Pirita jõe ääres Narva mnt silla juures. Täpsemat informatasiooni lõkkeplatside kohta saab vastavast linnaosast.

Oma aias võib lõket teha, aga arvestada tuleb tuleohutuse nõuetega ja kindlasti jälgida ka tuule suunda ning kiirust, et suits ei häiriks naabreid.

 • Kirjuta vabas vormis avaldus. Avalduses märgi kontaktandmed, ajavahemik, millal lõket tahetakse teha, tegevuse põhjendus/kirjeldus ja lisa lõkke asukoha skeem (väljavõte kaardist, kus on märgitud lõkke asukoht).

  Arvesta, et avalduse menetlemise tähtaeg on 30 päeva alates selle esitamisest. Kui avaldus on korrektne väljastame loa esimesel võimalusel, aga umbes nädalaga tuleb kindlasti arvestada.

  Isikutuvastus

  Digiallkirjasta avaldus koos skeemiga.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada need aadressile kommunaal@tallinnlv.ee.

  Tulemus

  Luba väljastatakse või loa väljastamisest keeldutakse. Väljastatud loa peal on kirjas tingimused, millest tuleb lõkke tegemisel kinni pidada.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Kirjuta vabas vormis avaldus. Avalduses mägi kontaktandmed, ajavahemik, millal lõket tahetakse teha ja lisa lõkke asukoha skeem ning tule vastuvõtu ajal Tallinna Keskkonnaametisse aadressil Harju 13, ruum 254.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Luba väljastatakse või loa väljastamisest keeldutakse.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Kirjuta vabas vormis avaldus. Avalduses mägi kontaktandmed, ajavahemik, millal lõket tahetakse teha ja lisa lõkke asukoha skeem.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada see Tallinna Keskkonnaameti aadressile Harju tn 13, 10130, Tallinn.

  Tulemus

  Luba väljastatakse või loa väljastamisest keeldutakse.

 • Osutajad   Osutamiskohad