Looma- ja linnukorjuste äravedu

Avalikus ruumis paiknevate loomade ja lindude korjuste äravedu. Helista telefonil 514 1431 ning teata looma või linnu korjuse asukoht. Eraterritooriumil asuvate korjuste äraveo eest vastutab territooriumi haldaja.

  • Kadrioru Park

    Tallinna Kalmistud

    Varjupaikade MTÜ

  • Osutajad   Osutamiskohad