Maa erastamine

Maa ostueesõigusega erastamise korraldamine

Kinnisasjale juurdelõike tegemine

 • Millest alustada

  Küsi informatsiooni telefonil 6404289, 6404525 või tule vastuvõtuaegadel kohale Tallinna Linnavaraametisse, Vabaduse väljak 10, V korrus.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument ja muud eelnevalt telefoni teel kokkulepitud materjalid.

  Tulemus

  Sinu taotlust menetletakse. Kui takistusi ei esine siis ostueesõigusega erastamise menetluses võetakse vastu asjakohane Tallinna Linnavalitsuse korraldus. Kinnisasjale juurdelõike tegemise menetluses edastatakse kogutud dokumendid Maa-ametile.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Pöördu kirjalikult Tallinna Linnavaraameti poole aadressil Vabaduse väljak 10, 10146 TALLINN.

  Tallinna Linnavaraamet

 • Osutajad   Osutamiskohad