Maa erastamine

Maa ostueesõigusega erastamise korraldamine

Kinnisasjaga piirneva maa erastamise korraldamine

 • Millest alustada

  Küsi informatsiooni telefonil 6404638 või tule vastuvõtuaegadel kohale Tallinna Linnavaraametisse, Vabaduse väljak 10, V korrus.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument ja muud eelnevalt telefoni teel kokkulepitud materjalid.

  Tulemus

  Sinu taotlust menetletakse. Kui takistusi ei esine siis võetakse vastu asjakohane linnavalitsuse korraldus.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Pöördu kirjalikult Tallinna Linnavaraameti poole aadressil Vabaduse väljak 10, 10146 TALLINN.

  Tallinna Linnavaraamet

 • Osutajad   Osutamiskohad