Maavara kaevandamise loa taotlusele seisukoha esitamine

  • Riikliku tähtsusega maardlate kaevandamisluba taotle Keskkonnaministeeriumist. Keskkonnaministeerium küsib kirjalikku seisukohta kaevandamisloa väljastamiseks Tallinna Keskkonna- ja kommunaalametilt. Loa väljastab Keskkonnaministeerium.
  • Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisluba taotle riigi Keskkonnaameti Põhja regioonist. Riigi Keskkonnaamet küsib kirjalikku seisukohta kaevandamisloa väljastamiseks Tallinna Keskkonnaametilt. Loa väljastab riigi Keskkonnaameti Põhja regioon.
  • Millest alustada

    Maavara kaevandamise loa annab Keskkonnaamet. Keskkonnaametilt kaevandamisloa saamiseks tuleb esitada taotlus (taotlus) paberil (eelistatult 1 eksemplaris) ja elektroonselt pohja@keskkonnaamet.ee . Keskkonnaamet edastab loa taotluse arvamuse avaldamiseks Tallinna Keskkonna- ja kommunaalametile.

    Kohapeal konsultatsiooni saamiseks tule kohale aadressil Harju tn 13, kabinet 254.

    Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

  • Osutajad   Osutamiskohad