Planeeringute registri kaardirakendus

Sisaldab informatsiooni Tallinna linnas menetletavate üldplaneeringute, detailplaneeringute, projekteerimistingimuste ning ehitusprojektide kohta.

Planeeringute registri kaardirakenduselt on võimalik leida järgmist informatsiooni:
-krundi info
-hoonestusala info
-servituudi info
-kitsendused
-kaitsealad
-miljööväärtuslikud piirkonnad
-maakasutuse ala
-ortofotosid aastatest 2003,2005,2007 ning 2008
Täpsema info saamiseks palun vaadake TLPA veebilehte. Allalaadimiseks on saadaval ka TPR kaardijuhend (PDF)

  • Millest alustada

    Mine Planeeringute registri avalehele ning vajuta nupule "Planeeringute kaart" või kasuta järgnevat otselinki kaardile.

    Isikutuvastus

    Planeeringute registri kaardirakenduse funktsionaalsus on erinev. Sisseloginud kasutajal on võimalik näha suuremate võimalustega kaarti.

    Kaarti vaadata saab kas külalisena või logida infosüsteemi ID-kaardi/kasutajatunnuse abil.

  • Osutajad   Osutamiskohad