Matuseteenused

Matuse vormistamiseks pöörduda kalmistu, kuhu soovite matta, kontorisse matuse päeva ja kellaaja kindlaksmääramiseks. Varem hauaplatsi mitte omavatele klientidele eraldatakse 1 või 2-kohaline plats kalmistule vaba maa olemasolul või korduvkasutusse võetud akteeritud hauaplatsidele. Kaasas peab olema surmatunnistuse originaal.

Matus vormistatakse pärast seda, kui matja on esitanud surmatunnistuse, näidanud talle varem kasutada antud hauaplatsil uue haua koha või koos kalmistu esindajaga välja valinud kalmistul olemasolevate vabade matmiskohtade hulgast talle sobiva ja tasunud tellitud teenuse eest. Suvehooajal (16. aprillist kuni 30. novembrini) tuleb matus vormistada hiljemalt matusele eelneval päeval kella 10.00-ks. Talvehooajal (1. detsembrist kuni 15.aprillini) - üle-eelmisel päeval. Pühapäeval, esmaspäeval ja riiklikel pühadel matusetalitusi ei korraldata.
Hauaplatsi kasutajaks on isik, kellele hauaplats on eraldatud. Kasutaja võib tõestatud volikirja alusel lubada hauaplatsi kasutamist matmise korraldamiseks teistele isikutele.

 • Millest alustada

  Pöörduge selle kalmistu, kuhu soovite matta, kontorisse hauaplatsi täpsustamiseks, matuse päeva ja kellaaja kindlaks määramiseks.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument ja surmatunnistuse originaal.

  Tasumine

  Vastavalt kehtivale hinnakirjale on võimalik tasuda kalmistukontoris nii sularahas kui kaardiga.

  Tulemus

  Matus vormistatakse pärast seda, kui matja on esitanud surmatunnistuse, näidanud talle varem kasutada antud hauaplatsil uue haua koha või koos kalmistu esindajaga välja valinud kalmistul olemasolevate vabade matmiskohtade hulgast talle sobiva ja tasunud tellitud teenuse eest. Hauaplatsiga seotud toimingud ja platsikasutaja andmed registreeritakse Tallinna kalmistute registris.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Kirjuta avaldus Kadrioru Park juhatajale.

  Kadrioru Park

 • Kadrioru Park

  Nimetus Ühik Hind
  Eritööd (kliendi soovil teostatavad teenustööd) tund 33.00 €
  Hauastamine erimõõtudes kirst matus 255.00 €
  Hauastamine eritellimise kirstus 0,6 - 1,5m (matuse vormistamine vähem kui 2 päeva enne matust) matus 246.00 €
  Hauastamine eritellimisel erimõõtudes kirstus (matuse vormistamine vähem kui 2 päeva enne matust) matus 345.00 €
  Hauastamine eritellimisel kirstus 1,6 - 2,1m (matuse vormistamine vähem kui 2 päeva enne matust) matus 309.00 €
  Hauastamine eritellimisel urni matus (matuse vormistamine vähem kui 2 päeva enne matust) matus 69.00 €
  Hauastamine kirstus 0,6 - 1,5m matus 156.00 €
  Hauastamine kirstus 1,6 - 2,1m matus 207.00 €
  Jaemüük - muu kaup tk 0.00 €
  Kabeli kasutamine (kabeli kasutus matuse korraldamiseks sisaldab leinakella löömist ja küünlaid kabelis) tund 45.00 €
  Kirstumatuse matusejärgne korrastamine (kääpa äravedu, platsi tasandus) hauakoht 33.00 €
  Kolumbaariumi urnikambri kasutamine 15 aasta jooksul. Hind sisaldab esimese urni paigutamist urnikambrisse, graniidist katteplaadi maksumust ja kolumbaariumi hooldamist. Hind ei sisalda maetu isikuandmete graveerimist katteplaadile ning lillede ja küünalde asetamist. matus 864.00 €
  Kolumbaariumi urnikambri kasutamine. Hind sisaldab graniidist katteplaadi maksumust (üks katteplaat ühe urnikambri kohta) ja kolumbaariumi hooldamist. Hind ei sisalda urni urnikambrisse paigutamise tasu, maetu isikuandmete graveerimist ning lillede ja küünalde asetamist. aasta 120.00 €
  Lepinguline teenus teg.ühik 0.00 €
  Muud erakorralised tulud tk 0.00 €
  Peieruumi kasutamine 2 tundi (ilma toitlustuseta) krd 111.00 €
  Urni matus matus 60.00 €
  Urnimatuse matusejärgne korrastus (kuivanud pärgade-lillede koristus, matusekoha tasandus, hauaplatsi korrastus hauakoht 21.00 €
  Urni paigutamine urnikambrisse. urn 60.00 €
  Urni väljakaevamine urn 60.00 €
  Urni väljavõtmine urnikambrist. urn 60.00 €
  Väikelooma individuaaltuhastamine (10-19 kg) tk 96.00 €
  Väikelooma individuaaltuhastamine (20-29 kg) tk 100.00 €
  Väikelooma individuaaltuhastamine (30-49 kg) tk 168.00 €
  Väikelooma individuaaltuhastamine (3-9 kg) tk 42.00 €
  Väikelooma individuaaltuhastamine (50-69 kg) tk 192.00 €
  Väikelooma individuaaltuhastamine (70-89 kg) tk 240.00 €
  Väikelooma individuaaltuhastamine (90-100 kg) tk 288.00 €
  Väikelooma individuaaltuhastamine (kuni 3 kg) tk 24.00 €
  Väikelooma ühistuhastamine (10-19 kg) tk 48.00 €
  Väikelooma ühistuhastamine (20-29 kg) tk 60.00 €
  Väikelooma ühistuhastamine (30-49 kg) tk 96.00 €
  Väikelooma ühistuhastamine (3-9 kg) tk 24.00 €
  Väikelooma ühistuhastamine (50-69 kg) tk 120.00 €
  Väikelooma ühistuhastamine (70-89 kg) tk 192.00 €
  Väikelooma ühistuhastamine (90-100 kg) tk 240.00 €
  Väikelooma ühistuhastamine (kuni 3 kg) tk 12.00 €
  Äriruumide rent 0.00 €
  Ümbermatus matus 429.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad