Meditsiiniline julgestusteenus

Erinevate (suur) ürituste meditsiiniline julgestamine toimub vastavalt ürituse turvaplaanile ja konkreetset riskiastet arvestades kiirabibrigaadi(de)ga, esmaabipunktiga või üksiku meditsiinitöötaga. Igal konkreetsel juhul määratakse koos ürituse korraldajaga ja/või piirkonna politseiasutusega vajalik julgestuse aste eesmärgiga mitte halvendada tavaelanikkonna kiirabilist teenindamist ürituse ajal.

 

 • Esitada tellimus vabas vormis operatiivjuhile, operatiiv@tems.ee Märgi ära mis üritusega on tegu, millal ja kus toimub, kui palju oodatakse osalejaid/külastajaid ja kes on korraldaja.

  Tulemus

  Tallinna Kiirabi teeb esitatud andmete alusel konkreetse pakkumise.

  Tallinna Kiirabi

 • Tallinna Kiirabi

  Nimetus Ühik Hind
  Meditsiiniline teenindamine üritustel 1-liikmeline brigaad tund 41.00 €
  Staabimeedik tund 34.00 €
  Õde-brigaadijuht üksinda väljaspool Eestit tund 61.00 €
  Ürituse meditsiiniline julgestamine õega tund 54.00 €
  Ürituse meditsiiniline julgestamine, 2-liikmeline brigaad tund 67.00 €
  Ürituse meditsiiniline julgestamine, 3-liikmeline brigaad tund 82.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad