Ohtlike ainete käitlemisest tulenevate ohtude vähendamine

Keskkonda ohustavatest tegevustest, ehitistest ning ohtlikest veostest lähtuva keskkonnaohu ennetamiseks vajalike meetmete väljatöötamine ja jääkreostuskolletele ning reostunud maa-aladele saneerimistingimuste seadmine.

 • Tallinna Strateegiakeskus

  Millest alustada

  Kirjeldage probleemi ja saatke e-posti aadressil jaatmed@tallinnlv.ee. Teiega võetakse esimesel võimalusel ühendust.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada aadressile jaatmed@tallinnlv.ee.

  Kontaktandmed

  • Ametnik:

   Triin Ida

  • Aadress:

   Kaarli pst 1

  • Telefon:

   6404137

  • E-post:

   triin.ida@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   saastunud maa-alade registreerimine, hooldus, kontroll, järelevalve ja nõustamine

   Seoses koroonaviiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel suhtlemist e-posti ja telefoni teel.

  Vastuvõtuajad

  • Ööpäevaringselt

 • Osutajad   Osutamiskohad