Mittetulundustegevuse toetamine linnaaianduse valdkonnas

Alates 01.01.2020 Tallinna mittetulundusühingud, sh asumiseltsid ja erakoolid saavad taotleda oma kogukonnaaedade tegevuste läbiviimiseks Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalametilt projektitoetust.
Linnaaianduse valdkond sisaldab kogukonnaaedade ja erakoolide õppeaedade toetamist. Rohkem teavet Linnaaianduse veebilehelt.

Projektikonkurss korraldatakse ühe vooruna, taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar.

Taotlus esitatakse läbi ISETEENINDUSKESKKONNA

Tutvu ka iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga.

 • Millest alustada

  Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega. Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.

  Isikutuvastus

  ID-kaart

  Mobiil-ID

  Tulemus

  Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Taotlus eraldatakse Tallinna Keskkonna- ka Kommunaalameti käskkirja alusel. Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.