Mittetulundustegevuse toetamine keskkonnakaitse valdkonnas

Keskkonnaprojektide rahastamine keskkonnavaldkonnas toimub Tallinna Keskkonna - ja kommunaalameti juhataja käskkirjaga kehtestatud kriteeriumi alusel ja taotluse põhiselt. Taotluse rahastamise otsuse teeb Tallinna Linnavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon.

 • Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega. Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.

  Tutvu ka iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga.

  Isikutuvastus

  Sisse saad logida ainult ID kaardi abil.

  Tulemus

  • Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega.Täida vorm, mille blanketi leiad siit.Projekti lõppedes tuleb esitada aruanne. Aruande vormi leiad siit.

  Isikutuvastus

  Digiallkirjasta.

  Kuhu avaldus esitada

  Tulemus

  Informatsioon esitatud taotluste, nende rahuldamise või tagasilükkamise kohta avaldatakse veebilehel.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega.Täida vorm, mille blanketi leiad siit.Projekti lõppedes tuleb esitada aruanne. Aruande vormi leiad siit.

  Kuhu avaldus esitada

  Tule kohale Tallinna Keskkonnaametisse ja esita taotlus koos nõutud lisadega valvelauda.

  Tulemus

  Informatsioon esitatud taotluste, nende rahuldamise või tagasilükkamise kohta avaldatakse veebilehel.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega. Täida vorm, mille blanketi leiad siit.Projekti lõppedes tuleb esitada aruanne. Aruande vormi leiad siit.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada koos nõutud lisadega aadressil Harju 13, 10130 Tallinn, Tallinna Keskkonna- ja kommunaalamet

  Tulemus

  Informatsioon esitatud taotluste, nende rahuldamise või tagasilükkamise kohta avaldatakse veebilehel.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Osutajad   Osutamiskohad