Mittetulundustegevuse toetamine keskkonnakaitse valdkonnas

Keskkonnaprojektide rahastamine keskkonnavaldkonnas toimub Tallinna Keskkonna - ja kommunaalameti juhataja käskkirjaga kehtestatud kriteeriumi alusel ja taotluse põhiselt. Taotluse rahastamise otsuse teeb Tallinna Linnavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon.

 • Millest alustada

  Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega. Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.

  Isikutuvastus

  ID-kaart

  Mobiil-ID

  Tulemus

  Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Taotlus eraldatakse Tallinna Keskkonna- ka Kommunaalameti käskkirja alusel. Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

  • Ametnik:

   Mairi Enok

  • Aadress:

   Mündi 2

  • Telefon:

   640 4765

  • E-post:

   mairi.enok@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Taotlusvoor lõpeb 1.märtsil.

 • Osutajad   Osutamiskohad