Mittetulundustegevuse toetamine kultuurivaldkonnas

Mittetulundustegevuse toetuste andmine kultuuri projektidele.

Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise ajakava 2018. aastal:

 • Laulu- ja tantsupeo protsessis ning Tallinna laulu- ja tantsupäevadel osalevatele kollektiividele eraldatavate tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar (toetusi antakse üks kord aastas);

 

 • projektitegevusteks alates 1. veebruarist esitatakse projektitaotlus 15. detsembriks 2017;
 • projektitegevusteks alates 1. aprillist esitatakse projektitaotlus 15. veebruariks;
 • projektitegevusteks alates 1. juulist esitatakse projektitaotlus 15. maiks;
 • projektitegevusteks alates 1. oktoobrist esitatakse projektitaotlus 15. augustiks.

 

1. Toetuste andmist reguleerib alates 1. jaanuarist 2017 kehtiv Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused - palun tutvuge 2018. aastaks kehtestatud linna üldiste lisatingimustega (LISA_1) ja kultuurivaldkonna lisatingimustega (LISA_6)!

2. Projektitaotlus ja tegevustoetuse taotlus esitatakse iseteeninduskeskkonnas. Iseteeninduskeskkonna kasutajatoe telefon 640 4195.

3.TEGEVUSTOETUSTE INFO:

 • Alates 1. jaanuarist 2017. a loetakse Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimuste kohaselt kultuurivaldkonnas laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetused tegevustoetusteks ja toetuse taotlused tuleb esitada tegevustoetuse taotlusena.
 • Alates 1. jaanuarist 2017. a loetakse Mittetulundustegevuse toetuse andmise korra järgi ametiasutuse eelarves eraldi nimetatud eraõiguslike juriidiliste isikute sihtotstarbelised toetused tegevustoetusteks ja toetuste menetlusprotsess tuleb teostada Mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemis.
 • Tegevustoetuse taotlejal/saajal tuleb sihtfiantseerimise lepingu ettevalmistamiseks sisestada Mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi (veebiaadress: https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus) toetuse kasutamise eesmärk ja eelarve, mis saab lepingu lahutamatuks lisaks.
 • Mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemis toimub tegevustoetuse taotluste registreerimine, taotleja andmete ja võlgnevuste kontroll, vajalike haldusaktide ning lepingu vormistamine ja sõlmimine, samuti aruannete esitamine ja aktsepteerimine.
 • Tegevustoetuse taotluse juhend.

4. PROJEKTITOETUSTE INFO:

 • Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

5.Mõisted Mittetulundustegevuse toetuse andmise korras:

 • projektitoetus on projekti elluviimiseks linna eelarvevahenditest antav sihtotstarbeline toetus;
 • tegevustoetus on korra §-s 6 kindlaks määratud tingimustele vastav, juriidilise isiku igapäevase tegevuse korraldamiseks ja tema kestva arengu tagamiseks linna eelarvevahenditest antav sihtotstarbeline toetus.
 • kultuurivaldkonnas antakse tegevustoetust vastavalt "Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimustes" sätestatule: laulu- ja tantsupeoprotsessis ning Tallinna laulu- ja tantsupäevadel osalevatele kollektiividele;
 • omafinantseering on toetuse saaja enda rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti või toetatavasse tegevusse;
 • kaasfinantseering on teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks.

 

 • Taotlemine

  Isikutuvastus

  • Logi sisse ID kaardi või mobiil-ID abil.

  Tulemus

  • Ameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  • Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta.
  • Hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse ametile aruanne koos nõutud lisadega.
  • Eraldatud toetuste loetelu leiate siit.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Kultuuriamet

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

  • Nõustamine väljaspool vastuvõtuaegu tuleb eelnevalt kokku leppida

 • Taotlemine
  Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.

  Isikutuvastus

  Logi sisse ID kaardi või mobiil-ID abil.

  Kuhu avaldus esitada

  Taotlus esitatakse otse mittetulundustegevuse infosüsteemis.

  Tulemus

  • Ameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  • Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping otse mittetulundustegevuse infosüsteemis või saadetakse teade mittetoetamise kohta.
  • Hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse ametile aruanne koos nõutud lisadega otse mittetulundustegevuse infosüsteemis.
  • Eraldatud toetuste loetelu leiate siit.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Kultuuriamet

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

  • Nõustamine väljaspool vastuvõtuaegu tuleb eelnevalt kokku leppida

 • Taotlemine

  Taotlus tuleb sisestada ja salvestada iseteeninduskeskkonnas.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita taotlus koos lisadega iseteeninduskeskkonnas.

  Tulemus

  • Ameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  • Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping otse iseteeninduskeskkonnas või saadetakse teade mittetoetamise kohta.
  • Hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse ametile iseteeninduskeskkonnas aruanne koos nõutud lisadega.
  • Eraldatud toetuste loetelu leiate siit.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Kultuuriamet

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

  • Nõustamine väljaspool vastuvõtuaegu tuleb eelnevalt kokku leppida

 • Tutvu mittetulundustegevuse toetuse andmise korraga, mille leiad aadressilt: Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused - palun tutvuge linna üldiste lisatingimustega (LISA_1) ja kultuurivaldkonna lisatingimustega (LISA_6).

  Kuhu avaldus esitada

  Taotlus tuleb esitada iseteeninduskeskkonnas.

  Tulemus

  • Ameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  • Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping otse iseteeninduskeskkonnas või saadetakse teade mittetoetamise kohta.
  • Hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse ametile otse iseteeninduskeskkonnas aruanne koos nõutud lisadega.
  • Eraldatud toetuste loetelu leiate siit.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Kultuuriamet

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

  • Nõustamine väljaspool vastuvõtuaegu tuleb eelnevalt kokku leppida

 • Osutajad   Osutamiskohad