Mittetulundustegevuse toetamine spordivaldkonnas

 1. Toetuste andmist reguleerib 01.01.2017 jõustunud Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord
 2. Taotlus esitatakse üldjuhul iseteeninduskeskkonnas.
 3. Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Muu spordiinfo saamiseks külasta Tallinna spordiportaali!


 • Taotlemine

  Isikutuvastus

  Sisse saad logida ID kaardi või Mobiili-ID-ga.

  Tulemus

  • Ameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  • Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta.
  • Hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse ametile aruanne koos nõutud lisadega (vt vahekaart "Vormid")
  • Eraldatud toetuste loetelu leiate iseteeninduskeskkonnast.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

  • Ametnik:

   Regina Aava

  • Aadress:

   Juhkentali tn 12

  • Telefon:

   6404694

  • E-post:

   regina.aava@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Koroonaviirusest tingitud piirangute ajal on TKSA kontor suletud, ametnikega võimalik suhelda e-kirja ja telefoni teel

  • E

   (8:15 - 18:00)

  • T

   (8:15 - 17:00)

  • K

   (8:15 - 17:00)

  • N

   (8:15 - 17:00)

  • R

   (8:15 - 16:00)

 • Juhul, kui taotlejal ei ole võimalik e-teenuse kaudu taotlust sisestada, palume alternatiivsete taotluse esitamise võimaluste osas ühendust võtta e-postil Regina.Aava@tallinnlv.ee või telefonil 6404694.

  Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

  • Ametnik:

   Regina Aava

  • Aadress:

   Juhkentali tn 12

  • Telefon:

   6404694

  • E-post:

   regina.aava@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Koroonaviirusest tingitud piirangute ajal on TKSA kontor suletud, ametnikega võimalik suhelda e-kirja ja telefoni teel

  • E

   (8:15 - 18:00)

  • T

   (8:15 - 17:00)

  • K

   (8:15 - 17:00)

  • N

   (8:15 - 17:00)

  • R

   (8:15 - 16:00)

 • Juhul, kui taotlejal ei ole võimalik e-teenuse kaudu taotlust sisestada, palume alternatiivsete taotluse esitamise võimaluste osas ühendust võtta e-postil Regina.Aava@tallinnlv.ee või telefonil 6404694.

  Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

  • Ametnik:

   Regina Aava

  • Aadress:

   Juhkentali tn 12

  • Telefon:

   6404694

  • E-post:

   regina.aava@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Koroonaviirusest tingitud piirangute ajal on TKSA kontor suletud, ametnikega võimalik suhelda e-kirja ja telefoni teel

  • E

   (8:15 - 18:00)

  • T

   (8:15 - 17:00)

  • K

   (8:15 - 17:00)

  • N

   (8:15 - 17:00)

  • R

   (8:15 - 16:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad