Mittetulundustegevuse toetamine turvalisusvaldkonnas

Süüteoennetuse teemadega seotud projektide esitamise tähtajad 2019. aastal on 1.märts, 1.mai ja 1.september.

Toetuste andmist reguleerivad Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja 2019. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused - palun tutvuge linna üldiste lisatingimustega ja süüteoennetuse valdkondlike lisatingimustega .

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Mõisted: - kaasfinantseering on teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks, samuti projekti raames kogutud osalustasud ja piletimüügi tulu - omafinantseering on toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti Toetuste andmist reguleerivad Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja 2019. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused.

Tutvu iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga

Tutvu projekti kirjutamise juhendmaterjaliga

 • Taotluse esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.
  Esita taotlus, projekti kirjeldus ja eelarve.

  Isikutuvastus

  Sisse saad logida ainult ID kaardi abil.

  Tulemus

  Tallinna Linnakantselei spetsialist kontrollib kümne tööpäeva jooksul dokumentide vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ja antakse kuni 14-päevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Menetlus lõpetatakse kui puudused jäävad alles. Korras taotlus suunatakse vastavasse komisjoni.

  Linnasekretär otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise. Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel. Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta. Hiljemalt 30. päeval pärast projekti lõppemist esitatakse toetuse andjale tegevusaruanne ja kuluaruanne.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Kui on küsimusi või tulemus ei rahulda, siis tee järelepärimine komisjoni sekretärile Jelena Kalbina e-posti aadressil Jelena.Kalbina@tallinnlv.ee või helista telefonil 640 4419.

 • Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega:https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125106&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkpPööra tähelepanu üldistele ja turvalisuse valdkonna lisatingimustele, kontrolli oma andmeid äri- ja maksuameti registris. Valeandmete ja võlgade korral taotlus komisjoni ette ei jõua.

  Kuhu avaldus esitada

  Kui vajad lisaselgitusi toetuse taotlemiseks, siis lepi aeg eelnevalt kokku telefoni teel 640 4406, Katarina Kask, ja tule kohale Vabaduse väljak 7

  Tulemus

  Tallinna Linnakantselei spetsialist kontrollib kümne tööpäeva jooksul dokumentide vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ja antakse kuni 14-päevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Menetlus lõpetatakse kui puudused jäävad alles. Korras taotlus suunatakse vastavasse komisjoni.

  Linnasekretär otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise. Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel. Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta. Hiljemalt 30. päeval pärast projekti lõppemist esitatakse toetuse andjale tegevusaruanne ja kuluaruanne.

  Tallinna Linnakantselei

  • E

   (08:15 - 17:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 14:00)

 • Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega:https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125106&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp Pööra tähelepanu üldistele ja turvalisuse valdkonna lisatingimustele, kontrolli oma andmeid äri- ja maksuameti registris. Valeandmete ja võlgade korral taotlus komisjoni ette ei jõua.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada taotlus koos nõutud lisadega aadressil Jelena Kalbina Vabaduse väljak 7 Tallinn 15199, Tallinna Linnakantselei. Sinu kontaktaadressile saadetakse teade, vajadusel küsitakse lisadokumente. Taotlemist tuleks alustada piisava ajavaruga, et kõik nõutavad andmed jõuaksid kontrollituna süüteoennetuse komisjoni koosolekule.

  Tulemus

  Tallinna Linnakantselei spetsialist kontrollib kümne tööpäeva jooksul dokumentide vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ja antakse kuni 14-päevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Menetlus lõpetatakse kui puudused jäävad alles. Korras taotlus suunatakse vastavasse komisjoni.

  Linnasekretär otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise. Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel. Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta. Hiljemalt 30. päeval pärast projekti lõppemist esitatakse toetuse andjale tegevusaruanne ja kuluaruanne.

 • Osutajad   Osutamiskohad